Catàleg de programes, projectes i serveis

  • Tots els divendres, dissabtes i diumenges de l’any, un quiosc de jocs ubicat a la Clariana del parc de les Glòries presta material lúdic i jocs de taula.

  • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

  • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a infants, adolescents i famílies i a tota la ciutadania fora d’horari escolar.

Barris educadors

Propostes per enfortir els vincles entre les escoles i els teixit i espais comunitaris dels barris.

  • Tots els divendres, dissabtes i diumenges de l’any, un quiosc de jocs ubicat a la Clariana del parc de les Glòries presta material lúdic i jocs de taula.

  • Activitats familiars a places del districte durant el juny, el juliol i el setembre

  • Els patis d’escoles bressol, escoles i instituts s’obren com a espai d’ús públic per a infants, adolescents i famílies i a tota la ciutadania fora d’horari escolar.

Petita infància

Serveis i suports diversos per ajudar totes les famílies en l’educació i la criança dels petits infants.

  • Tots els divendres, dissabtes i diumenges de l’any, un quiosc de jocs ubicat a la Clariana del parc de les Glòries presta material lúdic i jocs de taula.

Més enllà de l'escola

  • Tots els divendres, dissabtes i diumenges de l’any, un quiosc de jocs ubicat a la Clariana del parc de les Glòries presta material lúdic i jocs de taula.