Escena Pilot

Col left

Escena Pilot és un projecte organitzat i promogut per Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i el Teatre Lliure, institucions que posen el seu compromís al servei del funcionament d’un programa educatiu que vol impulsar la pràctica teatral a l’aula, la familiarització del públic adolescent amb el llenguatge escènic, fomentar la innovació docent, desenvolupar la creativitat, l’autoestima i l’autoconeixement dels alumnes, i desvetllar vocacions teatrals. 

Què és Escena Pilot?

Escena Pilot neix el curs 2019-20 amb la voluntat que l’alumnat adolescent tingui l’oportunitat de viure una experiència teatral significativa en un entorn professional, de donar eines al professorat perquè usi el llenguatge i les tècniques teatrals a l’aula, i d’acostar la creació teatral professional a la realitat social i educativa de la joventut.

El projecte consta de dos blocs principals de treball:

Escena Pilot convida a participar a l’alumnat dels centres públics d’ensenyament secundari i de batxillerat de Barcelona i al seu professorat. El professorat implicat en el projecte rep diverses sessions de formació escènica per poder-se implicar en l’elaboració de l’espectacle, liderat per la direcció escènica assignada. Aquesta direcció -liderada per un director o directora escènica i un pedagog o pedagoga teatral- i el seu equip guia a cada un dels instituts en el procés formatiu i creatiu.

El procés creatiu culmina amb un espectacle que es presenta davant el públic en dues sessions (matí i tarda) a una de les sales del Teatre Lliure, després de dos assajos generals que apleguen tot l’alumnat i professorat participant, i amb tot el suport tècnic professional.

DONADES LES ACTUALS CIRCUMSTÀNCIES OCASIONADES PER LA COVID-19, EL PROJECTE ESTÀ SUBJECTE A POSSIBLES ADAPTACIONS I/O CANVIS A FI DE PODER-NE GARANTIR LA CONTINUÏTAT (2020-21).

Històric

Les creadores Lali Àlvarez i Gemma Martínez, que van liderar el projecte Escena Pilot en el seu primer any, estaven treballant en la creació d’un espectacle teatral col·lectiu amb els instituts barcelonins d’educació secundària Barri BesòsDomènech i Montaner i Vila de Gràcia. Davant la impossibilitat d’estrenar-lo a causa de la Covid-19, van reconduir el projecte per poder-ne fer una presentació pública, sota el títol “Història d'un inici”. Es tracta d’un vídeo documental i artístic que segueix el fil del tema planteja en la creació col·lectiva amb els tres instituts: la bellesa.

Col right

Les creadores Lali Àlvarez i Gemma Martínez, que van liderar el projecte Escena Pilot en el seu primer any, estaven treballant en la creació d’un espectacle teatral col·lectiu amb els instituts barcelonins d’educació secundària Barri BesòsDomènech i Montaner i Vila de Gràcia. Davant la impossibilitat d’estrenar-lo a causa de la Covid-19, van reconduir el projecte per poder-ne fer una presentació pública, sota el títol “Història d'un inici”. Es tracta d’un vídeo documental i artístic que segueix el fil del tema planteja en la creació col·lectiva amb els tres instituts: la bellesa.

Compartiu aquest contingut