Qui som i què fem?

Col left

L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) és un organisme autònom de caràcter administratiu de l'Ajuntament de Barcelona creat l'any 1993.

L'Ajuntament de Barcelona és titular d'una extensa i reconeguda xarxa de centres educatius municipals formada per 101 escoles bressol municipals, 13 escoles de primària, 9 instituts, 4 centres d'educació especial, 2 centres d'ensenyaments artístics, 2 centres d'educació permanent d'adults, 5 escoles municipals de música i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

L'IMEB és el responsable de la gestió de les escoles bressol municipal, escoles municipals de música i Conservatori.

El 24 d'abril de 2002, es va constituir el Consorci d'Educació de Barcelona, segons el que disposava el Decret 84/2002, de 5 de febrer del mateix any. El Consorci d'Educació de Barcelona es defineix com un ens públic de caràcter associatiu, integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió conjunta de les funcions, les activitats i els serveis en matèria educativa. Des de l'1 de gener de 2009, les 13 escoles de primària; 9 instituts; 4 centres d'educació especial; 2 centres d'ensenyaments artístics i els 2 centres d'educació permanent d'adults, estan integrats i es gestionen des del Consorci d'Educació de Barcelona.

Objectius de l'IMEB

L'IMEB actua per a què l'oferta educativa s'adeqüi a les necessitats de la ciutat, corregint els desequilibris territorials i les desigualtats socials, reforçant la xarxa pública i contribuint a la millora del sistema educatiu. També realitza nombroses actuacions per promoure la participació, la innovació i la millora de l'acció educativa a la ciutat en el marc del compromís de Barcelona com a Ciutat Educadora.

Paral·lelament, el municipi promou una innovadora oferta d'activitats educatives per als centres docents i gestiona una línia de recursos pedagògics adreçats a la comunitat educativa.

Amb responsabilitat compartida a través del Consorci d’Educació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona participa en la planificació del mapa escolar de la ciutat i el seguiment i la difusió del procés de preinscripció i matriculació als centres públics i concertats.

Col right

Seu de l'IMEB

Institut Municipal d'Educació de Barcelona
Punt d'Atenció a la Ciutadania

Plaça d'Espanya, 5
08014 Barcelona

Compartiu aquest contingut