El nostre projecte educatiu

L'EBM Cobi es troba situada al barri de la Vil·la Olímpica, al districte de Sant Martí. Va ser inaugurada a l'octubre de 2011.

L'escola consta de nou grups situats en planta baixa amb sortida directa al pati i una gran sala comú interior (SUM). La SUM facilita desenvolupar una gran varietat de propostes educatives que permeten la relació i comunicació entre tots els infants del centre.

El nostre projecte educatiu es basa en potenciar les capacitats de cada nen i de cada nena per a que cadascú pugui desenvolupar-se de manera equilibrada i global, en un ambient relaxat, tranquil i de confiança, on poder experimentar, descobrir i crear lliurement en un món de sensacions, emocions, estímuls i vivències.

A l'escola donem molta importància al caràcter educatiu que tenen les tasques vinculades a la cura i a les necessitats bàsiques dels infants (alimentació, higiene, descans). Així mateix, posem especial atenció als moments significatius que es succeeixen al llarg de la jornada escolar: l'entrada i acollida dels infants i les seves famílies, el comiat, les activitats de joc en els diferents espais del centre, les festes i celebracions...

L'adult és l'encarregat de posar a l'abast de l'infant tots els recursos necessaris per a que ell mateix sigui el protagonista del seus aprenentatges. Per tal de facilitar un aprenentatge global treballem al voltant de diferents projectes transversals: "La música", "L'hort d'en Pep i d'en Ramón", "Llum i foscor", "En Sant Jordi", "La biblioteca" o "L'aigua", per exemple.

Durant el curs 2013/2014, juntament amb l'Escola de Música d'Àngels Cases (EMAC), portem a terme el projecte "Fem música". Considerem la música fonamental en aquesta primera etapa del sistema educatiu. Mitjançant unes activitats musicals, els infants poden gaudir, compartir, experimentar amb els sons dels instruments i amb les possibilitats que permet la seva veu i el seu cos.

Considerem l'escola un espai de convivència amb les famílies. La comunicació és l'eina bàsica per dur a terme la nostra tasca educativa i és per això que facilitem un contacte diari entre els educadors/les educadores i els pares i mares. Aquesta quotidianitat, permet un traspàs d'informació immediat, que es complementa amb altres situacions d'intercanvi més formals com:

  • Reunions de grup classe per parlar sobre les característiques dels infants pròpies de l'edat i presentar el projecte del curs.
  • Entrevistes individuals: abans de començar el curs i durant el segon trimestre (també es poden fer en qualsevol moment que es consideri necessari).
  • Informes escrits que s'entreguen a final de curs.

L'AFA (Associació de famílies d'alumnes) de l'EBM Cobi és una entitat clau en la col·laboració que s'estableix entre l'escola i les famílies que la formen. La seva funció és vehicular i donar forma a les propostes pensades per la comunitat educativa (festes i celebracions d'escola, col·laboració en projectes, tallers, xerrades, entre d'altres).

La tasca educativa de l'escola, compartida amb les famílies, està estretament vinculada amb l'entorn i, per això, participem, juntament amb les escoles bressol del districte, en la Xarxa 0-3 Sant Martí.

Compartiu aquest contingut