PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE L’EBM COBI CURS 20-21

Us adjuntem el Pla d'Obertura de la nostra escola, que està redactat en base el Pla Específic d'Obertura  de les escoles escoles bressol municipals de Barcelona per el curs 2020-2021, que podeu consultar accedint a aquest enllaç:

 
PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE L’EBM COBI CURS 20-21
 

 • Organització de grups de convivència estable:

A l’EBM Cobi hi ha 9 estances. 1 estança de lactants amb un màxim de 8 infants, 4 estances de caminants amb un màxim de 13 infants cadascuna i 4 estances de grans amb un màxim de 20 infants a cadascuna.

 • Organització de recursos humans de l’escola:

 
COMPLEMENTARIA PETITS: Marta/Sonia*
SAL à Gemma i Núria* / Irene
LLUNA à Laura Guillen i Paula* / Rubén
SOL à Lali / Anna de Miguel
AIGUA à Anna Guallar i Raquel* / Lourdes
SORRA à Amanda / Marta
COMPLEMENTARIA GRANS: Alba
CÒDOL à Sandra / Sara
PETXINA à Laura Caraballo / Dani
ALGA à Sabina i Ingrid*/ Blanca
ESPONJA à Adri / Edurne
(*) Educadores que complementen amb 1/3 de jornada.
DIRECCIÓ:
Maria
CUINA:
Ana (cuinera) i Toñi (auxiliar)
NETEJA:
Montse (mati) Nancy i Anyelin(tarda) Jennifer (durant la jornada)

 • Identificació dels punts d’accés a l’escola bressol:

A COBI hi haurà 3 punts d’accés:

 1. L’HORT: Per a treballadors del centre i infants del Centre Penitenciari.
 2. PORTA ENTRADA PRINCIPAL: Infants caminants i lactants.
 3. PORTA FUSTA JARDÍ: Infants grans.

Horari PORTA FUSTA JARDÍ: De 8:30h a 10h i de 15:15 a 16:55h. La resta del dia els infants de les estances de grans hauran d’entrar i/o sortir per la porta principal de l’escola.

16 d’octubre

A partir de la setmana del 19 d’octubre l’horari de les portes d’entrada es modificarà: de 8h a 8:30h del matí únicament s’obrirà la porta principal de l’escola. Per allà entraran tant caminants com grans. Els infants grans que arribin a aquesta hora i que hagin de portar cotxet el podran desar a l’armari dels cotxets.

 • Organització d’entrades de famílies i infants a l’escola:

Es fixaran 7 franges de 10 minuts per a les entrades d’infants al matí amb 5 minuts de marge entre franges.
8 a 8:10 / 8:15 a 8:25 / 8:30 a 8:40 / 8:45 a 8:55
9 a 9:10 / 9: 15 a 9:25 / 9:30 a 9:40
En cada torn podran entrar un màxim de 3 famílies per estança.
En cas de no arribar a l’hora pactada per una causa justificada  caldrà trucar a l’escola i es podrà passar a partir les 10h (per la porta d’entrada principal).

 • Organització recollida d’infants:

Es fixaran 6 franges de 10 minuts per a les entrades d’infants al matí amb 5 minuts de marge entre franges.
15:15 a 15:25 / 15:30 a 15:40 / 15:45 a 15:55
16 a 16:10 / 16:15 a 16:25 / 16:30 a 16:40
En cada torn podran entrar un màxim de 4 famílies per estança.

 • Organització de la presa de temperatura als infants:

En cada punt d’accés a l’escola (hort, porta principal i porta del jardí) hi haurà una persona (complementaries, direcció i/o suport).
 

 • Organització cotxets i altres:

 

 • Cotxets de lactants i caminants:

Plegats abans d’entrar i sortir per la porta d’entrada principal de l’escola (excepte els lactants durant el primer trimestre) i guardats a l’armari dels cotxets.
 

 • Cotxets de grans:

Les famílies dels infants de les estances de grans NO PODRAN DEIXAR ELS COTXETS A L’ESCOLA. En casos de necessitat, caldrà que quedin plegats a la part final del jardí dels petits, deixant l’accés lliure a la porta del magatzem del pati. Caldrà portar un plàstic quan plogui per a que no es mullin, ja que queden descoberts. 
16 d’octubre
Els infants grans que arriben a l’escola de 8 a 8:30h i que entren per la entrada principal, podran desar el cotxet a l’armari de l’entrada.

 • Bicicletes, patinets i altres, no podran entrar a l’escola.

 

 • Pla de ventilació dels espais comuns:

S’acorda ventilar les instal·lacions interiors durant el seu ús, al menys 3 vegades durant el dia, durant mínim 10 minuts cada vegada. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant l’estada dels infants a l’espai de joc.
Les complementaries seran les responsables de vetllar per una bona ventilació.
 

 • Organització dels espais comuns i ús per part de cada grup estable:

Cada estança tindrà delimitat el seu propi tros de jardí. Aquesta delimitació està feta amb panells de tela, jardineres i/o baranes.
Pel que fa a l’ús de la SUM, s’organitzaran torns per poder sortir de manera diària per dur a terme propostes concretes. Les educadores complementaries seran les encarregades d’organitzar i muntar aquestes propostes.

 • Previsió d’una zona d’aïllament per atendre els infants que presentin alguna simptomatologia:

La zona d’aïllament serà el despatx de direcció. Allà hi haurà un espai delimitat amb una catifa, uns coixins i alguna proposta per a poder estar allà amb l’infant que presenti algun tipus de simptomatologia. La complementaria del nivell serà l’encarregada d’estar amb ell/a, havent-se protegit abans amb una bata d’un sol ús, una mascareta FFP2 i una pantalla.

 • Zona que permeti l’alletament matern fora de l’estança:

Davant de l’estança de lactants hi haurà l’espai de lactància amb dues butaques que mantenen la distancia de seguretat. Les mares que facin servir aquest espai per alletar als seus fills hauran d’anar protegides amb mascareta, les mans desinfectades i respectant sempre la distancia.

 • Descripció i temporalització del pla d’adaptació:

De manera excepcional, es podrà plantejar un procés de familiarització més lent de l’habitual, establint torns d’estada a l’escola i possibilitant que coincideixin menys famílies en un mateix espai i en un nombre adient de persones adultes, tant en l’espai interior com l’exterior. Tanmateix es respectaran les necessitats de conciliació de les famílies.
Es considerarà  possibilitar l’acollida i familiarització tant en l’estança com en l’espai exterior del jardí o terrassa.
Durant aquest període, les famílies podran acompanyar els infants a l’estança (un adult per infant) seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes (mascareta, distància i mans) i en un màxim de quatre famílies simultàniament a l’estança i quatre a l’espai exterior corresponent a l’estança.
 L’educadora o educador oferirà una cadira a cada adult tant a l’estança com al jardí. Des d’aquesta cadira les famílies podran romandre, observant el joc del seu infant que serà qui es desplaçarà per l’espai i decidirà si s’apropa o s’allunya del seu familiar. D’aquesta manera es pot garantir al màxim la distància de seguretat entre els adults i reduir la seva mobilitat en l’espai. Després de cada torn, l’educadora desinfectarà les cadires que s’han fet servir.
 

 • Qualsevol criteri organitzatiu que es consideri important:

 

 • Variacions del pla:

Totes les mesures exposades en aquest document podran anar variant segons les necessitats i les possibilitats que anem analitzant dia rere dia. És a dir, qualsevol forma organitzativa i/o criteri que faci referència a la nova organització del centre (a causa del COVID) podria canviar a mesura que avancin les setmanes i anem agafant les mides a la nova situació.

 • Mail comunicació amb famílies:

Per a que us pugueu comunicar de manera més personalitzada, cada tutora referent farà servir un correu electrònic específic per al grup classe.  Aquest correu servirà per a que les tutores us facin arribar informacions concretes que no puguin donar-se en l’intercanvi oral diari o quan necessiteu comunicar-li alguna cosa rellevant. Els correus són:
SAL: cobisal20@gmail.com
LLUNA: cobilluna20@gmail.com
SOL: cobisol20@gmail.com
AIGUA: cobiaigua20@gmail.com
SORRA: cobisorra20@gmail.com
CÒDOL: cobicodol20@gmail.com
PETXINA: cobipetxina20@gmail.com
ALGA: cobialga20@gmail.com
ESPONJA: cobiesponja20@gmail.com
 

 • Espai per a especialistes:

A la sala de mestres es disposarà d’una caixa amb una catifa i coixins per poder habilitar un espai acollidor per fer l’atenció als infants a quan vinguin a fer visites els especialistes externs de l’escola: logopeda, CREDA, ONCE,... 

 • Si no hi ha ningú a la porta d’entrada...

En cas de no haver ningú a la porta d’entrada, caldrà trucar a sala de mestres o direcció. I en cas que ningú surti a atendre es pot tocar la campaneta.

 • Requisits d’accés al centre educatiu:

 
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ca/organitzacio-de-lescola
 

Documents d'interès

Compartiu aquest contingut