El nostre projecte educatiu

L'escola bressol municipal El Timbal és un context que afavoreix el desenvolupament harmònic de les capacitats motrius, cognitives, de relació i afectives dels nens i nenes de 0 a 3 anys.

La distribució dels espais així com el seu equipament està pensat per donar resposta a les diferents necessitats dels infants, al mateix temps que s'han tingut en compte aspectes com la seguretat, la higiene, l'accessibilitat i la lluminositat.

El nostre projecte educatiu, elaborat i consensuat per l'equip de mestres, recull els trets d'identitat que fonamenten la nostra tasca:

  • El concepte d'infant entès com un ésser competent i actiu que va construint el seu coneixement a partir de les interaccions amb el seu entorn, amb drets i capacitats, curiositat i desitjos d'aprendre.
  • L'atenció a la diversitat basada en una atenció individualitzada i en la voluntat d'oferir a cadascun de les nenes i els nens els reptes i els ajuts que necessiten per tal d'aprendre i desenvolupar-se de forma harmònica.
  • El concepte d'escola definit com un espai de transmissió important de valors i de cultura.
  • El treball en equip va dirigit a establir i acordar aspectes de contingut pedagògic, organitzatius, vinculats a la gestió d'una pràctica educativa adient.
  • El paper de l'educadora i de l'educador com a responsables de l'atenció directa dels infants, des d'una intervenció activa , afectuosa, entusiasta i reflexiva.
  • El compartir amb la família la responsabilitat de la cura i l'educació dels infants més petits. Es fomenta la seva implicació i participació dins l'escola a través, tant de l'Ampa i el Consell Escolar, com en diferents activitats que organitza l'escola i les aules.
  • Relació i coordinació amb les escoles d'educació infantil i primària més propers així com amb altres serveis i equipaments del barri que atenen a la petita infància.

Compartiu aquest contingut