El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol i Espai Familiar Municipal El Torrent s'ubica al barri de Roquetes, al Districte de Nou Barris i comparteix edifici amb l'Institut-Escola Turó de Roquetes.

Hi ha cinc grups d’infants amb una capacitat màxima de 69 places i un espai familiar. Ens definim com una escola inclusiva i participativa,  amb una mirada flexible i oberta, que respecta i acompanya a les nenes i nens i a les seves famílies. 

El nostre projecte educatiu es basa en la visió d'un infant que forma part d’un sistema, que és capaç i competent, que té un ritme propi que cal respectar i que és el protagonista de les seves descobertes i aprenentatges.  Amb uns interessos, unes emocions, unes capacitats i unes necessitats que s’han d’atendre. 

Tenim en compte que cada criatura és diferent i veiem la diversitat com una riquesa que aporta aprenentatges. 

Entenem que el joc i el moviment són innats i universals i per aquest motiu defensem que sigui l’activitat prioritària dins l’escola bressol. Per nosaltres, el joc ha de ser lliure i sempre ha d'estar vinculat als moments de cura personal (canvi de bolquer, alimentació...). Ja que només un infant ben atès a les seves cures, podrà jugar bé.

Organitzem les estances per àrees de joc a partir de les observacions que realitzem, sempre tenint en compte l’edat de les criatures i les característiques del grup d’infants. 

Des de l'escola considerem indispensable que hi hagi una relació de confiança i cooperació entre la família i l'equip. Sabem que aquesta situació produeix benestar per tothom  i repercuteix en la globalitat del dia a dia,

Per acabar, considerem important el coneixement i la interrelació amb altres entitats d’atenció a la petita infància del nostre entorn. Per aquesta raó participem de manera activa de les diferents xarxes del districte i tenim una relació estreta amb les diferents entitats i serveis: socials, educatius i de salut de la zona.

> Vídeo de presentació de l'EBM El Torrent

Compartiu aquest contingut