"Tradició a l'escola bressol"

La festa és la celebració de quelcom important per a un grup social en un moment donat, que tradicionalment ha anat lligat amb els cicles de la natura, amb el treball rural, coincidint amb el final i l'inici de les activitats agràries o ramaderes. Avui, a la ciutat, les festes populars se celebren per tradició cultural.

Des de l'escola inentem aportar als infants, allò que li permeti entendre i conèixer les seves arrels- en el temps i en l'espai- , i que, de receptor passiu, esdevingui emissor i receptor actiu.

Les festes populars són un mitjà idoni per proporcionar al nen activitats col.lectives, on pugui compartir i vivenciar en grup, són una font d'il.lusió que afavoreix la seva creativitat imaginativa i que cobreix la necessitat de sentir-se en una dimensió individual,única i seva.

Compartiu aquest contingut