LLum i Color

L’escola bressol la farinera, en la seva activitat diària amb els infants, proposa un conjunt d’activitats motivadores i pensades al moment evolutiu i els interessos de cadascú. Una de les activitats amb molt bona acollida per part dels infants és la de  llum i color  ja que els permet vivenciar situacions fantàstiques per mitjà de la llum interactuant amb el cos i diferents materials ja transparents ,opacs.....
 
Els jocs de llum animen a la descoberta i la experimentació dels infants, constitueix una estratègia d’aprenentatge molt important, ja que la llum és a tot arreu i hem d’aprofitar les seves aplicacions pràctiques. La nostra intenció és despertar en els nens i nenes l’ interès, la sorpresa, la curiositat... Planifiquem una sèrie d’activitats amb diversos materials i recursos per bé de provocar la pressa de consciència.

 

Compartiu aquest contingut