El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Les Quatre Torres està situada al barri del Bon Pastor, al costat de l’Institut escola el Til·ler. Va iniciar l'activitat el setembre de l'any 2004. Atén a sis grups d'infants.

L'edifici és una planta baixa on totes les estances tenen accés directe al jardí. Té molta claror i és molt assolellada. La transparència visual de les estances facilita als nens i les nenes descobrir amb la mirada, els altres infants i adults de l'escola ; així poder-se situar i conèixer  l'espai que els envolta, que està pensat i dissenyat per a diferents ambients que proposen, faciliten i estimulen el joc i  els intercanvis.

Ens definim com una escola oberta i permeable, on tothom hi té cabuda; donant continuïtat al context familiar, i construint projectes  amb  i per les famílies;  Creiem i pensem que l’escola té en el seu eix un infant competent, una persona  amb drets i capacitats, curiositats, inquietuds, amb uns sabers i desitjos d’aprendre, amb actituds i aptituds; capaç de fer, escollir i decidir per ell mateix , protagonista i participant actiu de la seva educació.

El treball en equip el considerem un valor, un exemple de convivència i  de respecte; on el diferent personal, tot i que realitzi diferents tasques i tingui diferents responsabilitats, no impedeixi reconèixer-nos com un equip que té  un  mateix objectiu: el bon tracte i el benestar dels infants i de les seves famílies.

És una escola compromesa amb la cohesió i la inclusió social, i ho fa realitat a partir del treball en xarxa, tot cooperant  i creant llaços entre els diferents professionals i serveis del territori.

En el nostre projecte educatiu, ens definim com una escola bressol que vetlla pels Drets dels infants. Però en tota declaració de principis s’ha de treballar per la seva concreció i és per això que  la nostra intervenció i mirada educativa gira al voltant del:

Valor de la vida quotidiana, el conjunt de situacions que tenen lloc durant la jornada, en la qual participen conjuntament infants i adults. L’infant per desenvolupar les seves capacitats necessita: uns espais adequats, uns materials, uns temps i  també un adult que li proporcioni allò que en qualsevol moment o circumstància necessiti. Promovent la igualtat de condicions i  d’oportunitats per tots els nens i nenes.
 

MÉS INFORMACIÓ

Obrim espais per compartir moments (PDF)