El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Les Quatre Torres està situada al barri del Bon Pastor, al costat del Centre d'Educació Infantil i Primària Bernat de Boïl. Va iniciar l'activitat el setembre de l'any 2004. Atén sis grups d'infants.

L'edifici és una planta baixa on totes les aules tenen accés directe al pati. Té molta claror i és molt assolellada. La transparència visual de les aules facilita als nens i les nenes descobrir amb la mirada els altres infants i adults de l'escola, i així poder-se situar i conèixer més fàcilment l'espai que els envolta.

Tot l'espai està pensat i dissenyat per a diferents ambients que proposen, faciliten i estimulen diferents tipus de joc i d'intercanvis.

El centre es defineix com una escola permeable que dóna continuïtat a l'àmbit familiar, que pensa en l'infant com a persona amb drets i capacitats per fer, escollir i decidir.

Treballa per construir espais i projectes per a les famílies i amb les famílies: el compromís per la sostenibilitat i el medi ambient amb l'Agenda 21 Escolar, la participació directa a l'aula amb el projecte "Juguem amb les paraules", el racó dels llenguatges, la celebració de les festes, etcètera. És una escola compromesa amb la cohesió i la inclusió social, i les fa realitat a partir del treball en xarxa.

Participa, conjuntament amb les escoles bressol municipals del districte, en la Xarxa d'Atenció a la Petita Infància de Sant Andreu, amb l'objectiu d'incidir en la millora de la criança i l'educació dels infants de 0 a 3 anys i d'avançar en la cultura de la petita infància.

És una escola en què el treball en equip es considera un valor, un exemple de convivència i respecte, que enriqueix com a persones i porta tot l'equip a treballar per uns objectius comuns: el benestar i el desenvolupament dels infants.