El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Nic va entrar en funcionament el curs 2005-2006 per acollir infants d'entre 4 mesos i 3 anys, la majoria d'ells provinents del mateix barri on està ubicada, el Poble-Sec. L'escola es troba dins el recinte del Centre d'Educació Infantil i Primària Carles I, al peu de la muntanya de Montjuïc.

La tasca educativa de l'escola, compartida amb les famílies, està estretament vinculada amb l'entorn.

A Nic cada detall dels espais i de l'equipament s'ha pensat amb finalitat educativa. Consta de sis aules molt assolellades amb sortida directa al pati i una sala comuna interior que facilita desenvolupar la gran varietat de propostes que es porten a terme i la relació i comunicació entre tots els infants independentment del grup de referència al qual pertanyen.

La funció de l'escola és educar i acompanyar el creixement dels infants en col·laboració amb les seves famílies. Només amb la intervenció activa, creativa, afectuosa, propera i reflexiva de l'equip educatiu serà possible oferir propostes constructives que permetin afavorir el seu progrés. És per això que el projecte educatiu del centre es basa en potenciar les capacitats de cada nen i de cada nena perquè progressin en el desenvolupament equilibrat i global, en un ambient relaxat, tranquil i de confiança, on poden experimentar, descobrir i crear lliurement en un món de sensacions, emocions, estímuls i vivències.

És per això que a l'escola és molt important el caràcter educatiu que tenen les tasques vinculades a la cura i les necessitats dels infants: afecte, alimentació, higiene, descans, joc i seguretat.

Per tant les propostes educatives tenen en compte activitats i moments necessaris, entre els quals hi ha l'entrada i acollida dels infants i el comiat, les activitats de joc en els diferents espais del centre, les activitats de cura (higiene, alimentació, descans...), les activitats individuals i col·lectives i les festes i celebracions.

Es considera que la constant col·laboració entre l'escola i la família és l'eina bàsica per portar a terme la tasca educativa i és per això que es facilita un contacte diari entre el personal educador i els pares. Aquesta quotidianitat permet una comunicació immediata i el traspàs d'informacions necessàries i es complementa amb altres situacions d'intercanvi, més formals, com ara:

Trobades amb les famílies per presentar el nou curs.

Entrevistes individuals abans de començar el curs i en qualsevol moment que es creu necessari.

Reunions de grup classe per presentar les característiques dels infants pròpies de l'edat i els projectes del curs.

Participació activa de les famílies en festes i celebracions.

El canal de la participació de les famílies és l'AMPA. L'escola i l'AMPA organitzen i comparteixen diferents projectes i activitats.

Compartiu aquest contingut