El nostre projecte educatiu

L'Escola Bressol Municipal Pere Calafell estarà situada al carrer Andrade, 184, al barri de Sant Martí de Provençals (districte de Sant Martí).

Es tracta d’un trasllat, ampliació i canvi de nom de l’actual escola bressol Esquitx (carrer de la Selva de Mar, 215), que inclou també un nou servei, a un nou edifici que oferirà també el nou Espai Familiar de Criança Municipal Pere Calafell.

La data d'inici de curs a l'escola bressol s'informarà abans de l'inici del procés de preinscripció. L'escola comptarà amb 7 grups d'escola bressol: un grup de 8 infants de 4 a 12 mesos, tres grups de 13 infants d'1 a 2 anys, i tres grups de 19 infants de 2 a 3 anys. La capacitat total serà per a 104 places.
 

Horari del servei

L'horari serà de 8.00 a 17.00 hores, de dilluns a divendres, a excepció dels mesos de setembre i juliol, que serà de 8.00 a 15.00 hores.

Projecte educatiu

Se seguirà en la línia del projecte educatiu desenvolupat actualment i amb un equipament educatiu més gran.

Es dona molta importància a les rutines quotidianes com a oportunitats d’aprenentatge i desenvolupament dels infants, donant-los protagonisme i afavorint la seva autonomia.

Es promou el gust per la lectura com un dels objectius principals de l’escola.

Es comparteix amb les famílies l'educació i la cura dels infants, oferint diferents canals de comunicació i participació. Les famílies participen activament a l'escola a través del Consell Escolar i l'AFA.

És una escola oberta al barri, que treballa en xarxa i manté relació amb els serveis i les entitats properes.

El projecte educatiu de l'escola és elaborat per l'equip educatiu amb el lideratge de la direcció, en el marc del Model Educatiu de les escoles bressol municipals

Preinscripció i matrícula

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ca/preinscripcio

Espai familiar de criança municipal Pere Calafell

L'equipament on estarà situada la nova escola bressol municipal disposarà també d'un nou espai familiar de criança municipal. És una oferta educativa adreçada a la petita infància, que vol incidir en la qualitat de vida dels nens i nenes menors de 3 anys i que alhora ofereix suport a les famílies com a primeres educadores dels seus fills i filles.

És un servei municipal de suport, atenció i acompanyament a les famílies amb infants fins a 3 anys. Ofereix un context de relacions estable entre infants, famílies i professionals. Cada infant, acompanyat d'un adult de referència, participa en dues sessions setmanals, de dues hores i mitja. En total, el nou espai familiar tindrà capacitat, en diferents sessions, per a 66 infants acompanyats de les seves famílies.

Els grups per famílies amb infants d’1 a 3 anys ofereixen 14 places per grup i els grups de nadons en família, des que l’infant neix fins als 8-10 mesos, ofereixen 12 places per grup.  

Més informació sobre la xarxa d'espais familiars de criança municipal

 

Compartiu aquest contingut