El nostre projecte educatiu

L'escola va néixer l'any 1981 de la fusió de dues escoles del barri de la Prosperitat molt properes geogràficament, Santa Engràcia i Ralet.

Des del mes de setembre de l'any 2003 té un nou edifici al costat del Centre d'Educació Infantil i Primària Tibidabo.

L'espai de l'escola està organitzat amb intenció educativa i d'acord amb les necessitats i els interessos d'infants, mestres i famílies.

L'escola disposa de sis aules amb sortida directa al pati, un espai polivalent i de trobada, la sala d'usos múltiples, així com cuina pròpia i altres espais de serveis.

El pati és ampli i té zones diferenciades de joc: sorral, arbrat, mobiliari motriu i zona especial d'aigua.

A l'escola s'educa per la igualtat, la diversitat i el respecte, i s'afavoreix el desenvolupament harmònic dels nens i les nenes en el sentit més ampli.

S'ofereixen diferents propostes d'activitats i joc que proporcionen als infants qualitat i diversitat d'experiències, i la interacció amb l'entorn social i cultural.

L'escola Ralet vol compartir l'experiència de socialització i educació en valors dels infants establint relacions personals de qualitat i de col·laboració amb les famílies en un entorn segur, estable i afectuós.

Compartiu aquest contingut