Històries
 • Totes
 • Valors
  El perfil del bomber
 • Enginyeria
  Mutatis mutandis
 • Història
  Dels orígens a l’incendi del Liceu
 • Quotidianitat
  Creativitat, innovació i idees de Bomber!
 • Cultura
  L’Agrupació Cultural i Esportiva
 • Cooperació
  La satisfacció d’ajudar
 • Saber fer
  El foc és foscor
 • El foc és foscor

  L’esperit de servei i la professionalitat han estat la constant al llarg del temps d’existència del cos. Es considera exemplar, per exemple, l’actuació dels Bombers de Barcelona durant la guerra civil. Les nombroses sortides que feren durant aquests anys de bombardeigs van ajudar a minimitzar els danys que va partir la ciutat i la ciutadania tot mantenint els equips i la capacitat d’actuació intactes durant aquells anys de penúria. Malgrat aquest exercici de professionalitat, un cop finalitzats els enfrontaments quan les tropes franquistes ocuparen la ciutat, una bona part del cos de bombers va patir depuracions. Talment com aquesta cara amagada i sovint fosca que marquen els signes del temps, la realitat i circumstàncies de la feina que fa el bomber no sempre són com ens les imaginem…

 • El servei sanitari

 • La nevada de 1962

 • {"":2607}
  []