El Pressupost Obert és una eina que té per objectiu facilitar l’anàlisi i comprensió dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona per part dels ciutadans i de totes aquelles persones o organitzacions que en puguin estar interessades.

Permet navegar des de les dades pressupostàries més agregades fins al màxim nivell de detall, tant per al exercici actual com per als darrers exercicis. Facilita la comparació d’allò que s’ha pressupostat amb allò que finalment s’ha executat i mostra el detall de les factures que hi ha darrere de les despeses pressupostàries executades.

L’eina de Pressupost Obert permet a més la descàrrega de dades en formats oberts, i es troba disponible en català, castellà i anglès.

Visió global

Perquè et facis una idea general dels ingressos i les despeses de l'Ajuntament de Barcelona.

Visió global

Detall del pressupost

Navega per les diverses partides del Pressupost

Detall del Pressupost

Despeses facturades

Et mostrem el detall de les despeses facturades a l'Ajuntament.

Despeses facturades