Les dades d'ingressos i despeses de l'Ajuntament de Barcelona a l'abast de tothom

El Pressupost Obert és una eina que té per objectiu facilitar l'anàlisi i la comprensió dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona per part dels ciutadans i de totes aquelles persones o organitzacions que puguin estar interessades.

Explora

El detall de les dades pressupostàries dels diferents exercicis fins el màxim grau de detall.

Compara

Allò que s’ha pressupostat amb el que finalment s’ha executat.

Descàrrega

Les dades en formats oberts i comparteix-les.

Quines dades vols explorar?

Visió Global

Obtingues una idea general dels ingressos i les despeses de l'Ajuntament de Barcelona.

Detall del pressupost

Navega per les diferents partides del pressupost.

Despeses facturades

Us mostrem el detall de les despeses facturades a l'Ajuntament.

Alguns exemples de despeses

Notes

  • Els ingressos i les despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Barcelona.
  • Els imports que es mostren com a pressupostats es refereixen a les previsions i crèdits definitius del pressupost.
  • Les dades de despeses per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades dacord amb lestructura pressupostària per programes vigent.