Inici > Despeses facturades

Despeses Facturades

Dades liquidades. Els imports mostrats inclouen IVA.
Hi ha pagaments que sumen un total de el
Hi ha pagaments que sumen un total de per a la cerca

Taula de dades

Desglossament per política
Principals proveïdors
POLÍTICA FACTURAT
PROVEÏDOR FACTURAT

COMPARTIR-LO

Notes

  • Els ingressos i les despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Barcelona.
  • Els imports que es mostren com a pressupostats es refereixen a les previsions i crèdits definitius del pressupost.
  • Les dades de despeses per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades dacord amb lestructura pressupostària per programes vigent.
  • Sota la denominació genèrica de despeses facturades s'incorporen totes les obligacions de pagament pressupostaries reconegudes per l'Ajuntament.
  • Les despeses inclouen sempre l'IVA, a no ser que esdevingui deduïble per l'Ajuntament (IVA no pressupostari).
  • No inclou nòmines ni factures de persones físiques en acompliment de la normativa sobre protecció de dades.