31.08.2023

LabdeLabs, un projecte entre quatre Fàbriques de la Xarxa

 LabdeLabs donen continuïtat al treball del grup motor del projecte de la xarxa  Territori(s), Comunitat(s) i Pràctiques artístiques,