Barcelona Cultura

Ramon Marull


Col·leccionista filatèlic i mecenes

Des de ben petit va ser un gran aficionat a la filatèlia, amb el temps va aconseguir una col·lecció universal molt completa, amb peces que dataven del 1840 fins al 1940. El 10 de febrer de 1956, Ramon Marull va donar la seva col.lecció a l'Ajuntament de Barcelona


A diverses entrevistes, Ramon Marull i Huguet va sempre vincular l’inici de la seva afició al col·leccionisme filatèlic amb les visites que feia de jovenet a l’empresa familiar. La correspondència comercial de la fàbrica, amb sobres i segells de les més diverses procedències, va cridar-li l’atenció immediatament, i la seva curiositat el va portar a introduir-se al particular món de la filatèlia.

Amb el temps, va aconseguir reunir una col·lecció universal de segells del període 1840 -1940, pràcticament completa, amb un total de 65.380 exemplars.

Ramon Marull i Huguet va donar per tancada la col·lecció quan l’enorme quantitat d’edicions de segells moderns va fer impossible continuar amb un col·leccionisme filatèlic, entès de manera completa, només assequible, per la seva extensió i dispersió, a les grans fortunes. Fou aleshores, segons explicava, que va originar-se el col·leccionisme temàtic, més adequat a les aficions i possibilitats de cadascú, ja que obeïa a una idea selectiva. Els temes més estesos eren esports, zoologia, art, història, etc.
Ramon Marull va preferir, doncs, donar per tancada la seva col·lecció.

El 10 de febrer de 1956, Ramon Marull fa donació a perpetuïtat i desinteressadament a l’Ajuntament de Barcelona de la seva col·lecció, rebutjant avantatjoses i temptadores ofertes de compra, per tal que la col·lecció romangués a la seva ciutat de naixement.

El 1962, la seva voluntat envers la ciutat i el col·leccionisme de segells es va veure amplificada per l’anunci de la creació de la Fundació Filatèlica Marull que atorgaria anualment un premi destinat a recompensar econòmicament la persona que més es distingís per la seva labor a favor de la filatèlia.

Però, certament, la generositat de Ramon Marull no es  va limitar a aquesta donació a l’Ajuntament de Barcelona. Sempre acompanyat pel seu germà Pere, foren importants protectors de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, fent aportacions econòmiques destinades a la creació dels laboratoris de bioquímica i hematologia i d’anatomia patològica.

També els dos germans, com a membres de la Junta de propietaris del Liceu, van instituir un premi al Conservatori Superior de Música per ajudar els alumnes avantatjats a continuar la seva carrera artística.

Entre d’altres empreses filantròpiques menors, no tan conegudes però igualment explicatives del caràcter benefactor de Ramon i Pere Marull, es compta la donació de dues campanes per a la capella Marcús de Barcelona, el març de 1957, amb motiu de la restauració endegada per l’Ajuntament. La capella Marcús, o capella de la Mare de Déu de la Guia, fou construïda entre 1166 i 1188 gràcies al llegat del comerciant barceloní Bernat Marcús. Situada en un dels camins principals d’accés a la ciutat, fou un punt de partida i parada de cavalls i muntures. Des del segle XIV, els correus de Barcelona hi van formar confraria, la Confraria dels correus a peu i a cavall, que, tot al llarg del segle següent, va arribar a tenir jurisdicció sobre tot el territori català.