Barcelona Cultura

Ramon Marull


museupostal-9

Armari de la col·lecció Marull, desembre de 1959 Font: col·lecció Ramon Marull, autor desconegut