Barcelona Cultura

Ramon Marull


perfil_marull1

Ramon i Pere Marull amb el secretari Luis Miguel Rodriguez. En l’acte de cloenda del Primer Congrés Filatèlic Internacional. 5 d’abril de 1960. Font: col·lecció Ramon Marull, autor desconegut