Accessibilitat

Un dels principis bàsics de l'accessibilitat és el disseny per a tots o disseny universal. Aquest principi té per objectiu el disseny de productes i entorns o aplicacions per al nombre més gran possible de persones, sense la necessitat que s'hagin d'adaptar o redissenyar per a les diferents tipologies d'usuaris.

Per dur a terme aquest objectiu, hem aplicat la normativa estàndard WAI (Web Accessibility Iniciative) adoptada per la Unió Europea. La finalitat és que esports a Horta-Guinardó compleixi les pautes d'accessibilitat de nivell AA definides per les normes WAI.

Les pautes que hem empreat per a permetre l'accés de l'usuari a tots els continguts i les funcionalitats del web són:

Ajuda universal

Es pot donar el cas que, per altres necessitats especials o per tenir una edat avançada, tingueu dificultats a l'hora d'accedir al contingut web i us trobeu barreres transversals als diversos perfils d'usuaris amb discapacitat.

Per tant, en aquesta secció es recullen algunes de les solucions que corresponen als diversos perfils de discapacitat més comuns.

Si teniu dificultats de visió per llegir el contingut i interaccionar amb les pàgines web, podeu disposar d'un monitor gran o utilitzar un amplificador de pantalla.

A la taula següent podeu consultar com es modifica la mida del contingut als navegadors més utilitzats:

Navegador Opcions del menú
Mozilla Firefox Visualitza > Mida > Augmenta (Combinació de la tecla Control i tecla +)
Internet Explorer Visualització > Zoom > Amplia
Google Chrome Veure > Apropar (Combinació de la tecla Control i tecla +)
Opera Pàgina > Escala > %
Safari Visualització > Ampliar

A continuació s'indica com canviar els colors, els estils i la tipografia de les pàgines des del navegador segons les vostres preferències o necessitats:

Navegador Opcions del menú
Mozilla Firefox Eines > Opcions > Contingut
Internet Explorer Eines > Opcions d'internet > Botó "Accessibilitat" de la pestanya "General" > Activar alguna de les caselles d'"Ometre... " i posteriorment a la pestanya "General" personalitzar
Google Chrome Configuració > Enllaç "Mostrar opcions avançades" > Secció "Contingut web" > Botó "Personalitzar fonts... "
Opera Configuració > Opcions > Pestanya "Pàgines web"
Safari Preferències > pestanya "Avançat"

Podeu configurar l'ordinador a contrast alt:

 • A Windows, amb la combinació de tecles Shift o Majúscula + Alt + tecla d'imprimir pantalla o aneu al Tauler de control, d'allà aneu al Centre d'activitat i configureu-hi contrast alt
 • A OS per a Mac, aneu a Accessibilitat i a la secció "Pantalla" activeu la casella "Invertir colors".
 • A Linux Gnome, aneu a Sistemes, d'allà a Preferències i posteriorment a Aparença, seleccionant alguns dels temes de contrast alt.

Si necessiteu alternatives per interaccionar amb les pàgines web per dificultats en el moviment dels membres superiors (mans o braços):

 • Podeu utilitzar teclats i ratolins especials (teclats amb tecles grans, teclat convencional amb cobertor, ratolí de bola gran o trackball, ratolí de botó, etcètera).
 • Si és necessari prémer diverses tecles alhora i no és possible utilitzar les dues mans per dur a terme l'acció esmentada, amb les "tecles enganxoses" o "StickyKeys", es podrà simular aquesta combinació de tecles amb un nombre determinat de pulsacions sobre una única tecla.
  • Per exemple, aquestes tecles es poden fixar per executar determinades funcions ([CTRL + ALT + SUPR], [ALT + F4]...) a Windows a través de la funció StickyKeys o "tecles especials". La combinació de tecles Control + Alt + Supr es pot fer prement cinc vegades la tecla Shift o Majúscules.
  • En l'entorn GNOME per a GNU/Linux, es pot configurar activant StickyKeys a la finestra de preferències d'accessibilitat al teclat.
  • En el sistema operatiu OS per a Mac, es poden activar les opcions de tecles lentes o pulsació fàcil de tecles a la finestra "Accessibilitat", dins la secció "Teclat".
 • Podeu canviar l'assignació de funcions de tots els botons del dispositiu apuntador i així es podran assignar les funcions més importants als botons que us siguin més adequats, configurar la velocitat de moviment del punter del dispositiu apuntador i adaptar-ho a la vostra pròpia destresa.
  • A Windows, podeu fer-ho a través del Tauler de control > Centre d'accessibilitat i seleccionar les opcions que millor s'adaptin a les vostres necessitats a "Ús més fàcil del ratolí".
  • A OS per a Mac, ho podeu fer amb les diverses opcions de la secció "Ratolí i Trackpad" a la finestra d'Accessibilitat.
 • Podeu configurar el teclat per emular algunes accions del ratolí:
  • A Windows, ho podeu fer a través del Tauler de control > Centre d'accessibilitat i seleccionar les opcions que millor s'adaptin a les vostres necessitats a "Ús més fàcil del teclat".
  • A OS per a Mac, ho podeu fer amb les diverses opcions de la secció "Teclat" a la finestra d'Accessibilitat.

Discapacitat visual greu

En tenir una discapacitat visual greu i no poder veure la informació visual mostrada a la pantalla us podeu trobar amb les barreres següents a les pàgines web si aquestes no s'han implementat amb criteris d'accessibilitat:

 • Imatges, gràfics complexos, aplicacions gràfiques, vídeos i altres elements visuals que manquen d'alternativa a la informació visual (generalment alternativa textual) i no són accessibles al lector de pantalla que utilitzeu.
 • Desorientació per no haver-hi les pàgines ben titulades, no tenir una estructura semàntica correcta, existir canvis de context que no us informen, entre altres motius.
 • Impossibilitat d'interaccionar adequadament amb la pàgina des del teclat.
 • Manca d'un bon etiquetatge en formularis.

Existeixen sistemes operatius que consten de lector de pantalla incorporat, i en cas que no sigui així, podeu adquirir algun dels lectors de pantalla que hi ha al mercat.

Discapacitat visual lleu

Teniu una discapacitat visual, tot i que encara us queda una mica de visió. En la majoria dels casos podeu tenir dificultats amb els contrastos o les mides del text. El fet de tenir dificultats en la visió pot estar ocasionat també per l'avanç de l'edat.

Us podeu trobar les barreres següents, entre altres, si les pàgines no són accessibles:

 • Contrast insuficient entre els elements de la pàgina i el fons d'aquesta, que provoquen dificultats a l'hora de llegir-ne el contingut.
 • Mida del text petit, i quan s'augmenta amb el zoom del navegador es produeix solapament i desbordament del contingut, i això en dificulta la lectura.
 • Existència d'elements de la pàgina que no es poden configurar segons les vostres necessitats (per exemple, l'existència d'imatges de text o el fet que no hi hagi una clara separació entre el contingut de la pàgina i el seu format o disseny).

Les persones amb ceguesa del color (per exemple, daltonisme) es poden trobar amb la impossibilitat de comprendre la informació transmesa exclusivament a través del color, com pot ser un gràfic de barres de diferents colors.

Per poder utilitzar les pàgines web amb més comoditat podeu disposar d'un monitor gran o utilitzar un amplificador de pantalla.

Discapacitat auditiva

Si teniu una discapacitat auditiva podeu tenir dificultat més o menys greu a captar els sons.

Si la persona va perdre l'oïda després d'haver adquirit les tècniques del llenguatge es pot trobar amb la barrera d'accessibilitat següent en una pàgina web:

 • Àudio que manca de subtitulat o transcripció textual, depenent del context.

Si vau perdre l'oïda abans d'haver adquirit les tècniques de llenguatge, la discapacitat apareix freqüentment associada a problemes amb la parla, us afecta la percepció i comprensió de la informació sonora, i moltes vegades la comprensió de la informació escrita. Per tant, a la barrera anterior cal afegir-hi les barreres d'accessibilitat web següents:

 • Manca de contingut en llengua de signes.
 • Insuficiència d'icones o pictogrames que ajudin a comprendre el contingut textual.
 • Existència de textos en els quals abundin termes poc usuals, de sintaxi complexa o excessivament llargs, ja que aquest perfil d'usuaris utilitzen un vocabulari relativament restringit.

Per poder utilitzar les pàgines web sense barreres necessiteu un vocabulari senzill, frases curtes, que s'ofereixin esquemes de la informació que sigui molt extensa, que la informació textual es basi en imatges, que l'àudio tingui subtitulat o transcripció textual, etcètera.

Discapacitat intelectual

En tenir discapacitat cognitiva trobareu més problemes o barreres a l'hora de dur a terme tasques que requereixin un esforç mental. Aquests problemes poden estar relacionats amb tasques de memorització, resolució de problemes lògics o matemàtics, comprensió literal, comprensió d'imatges, problemes d'atenció, aprenentatge, etcètera.

Les barreres d'accessibilitat d'una pàgina web poden ser provocades per diversos aspectes:

 • Un procés que es fa en diversos passos i que us ofereix poc temps per resoldre cada una de les tasques.
 • Contingut en moviment, parpellejos constants que no es poden parar.
 • Insuficiència d'icones o pictogrames que ajudin a comprendre el contingut textual.
 • Existència de textos en els quals abundin termes poc usuals, de sintaxi complexa o excessivament llargs.
 • Manca d'instruccions i etiquetes clares que us guiïn a l'hora d'introduir dades en un formulari o a l'hora de fer un procés.

Els problemes relacionats amb la memòria, l'aprenentatge o la resolució de problemes lògics se solen solucionar a través de diagrames relacionals, l'ús d'un llenguatge conceptual clar i l'ús d'anotacions i recordatoris en tots els passos d'un procés, a més de descriure clarament els camps de formularis que necessitin la introducció de dades.

Discapacitat motriu

Pot ser que tingueu algun dels diversos tipus de discapacitat física, que afecta diferents parts del cos, i que inclouen, entre altres, la debilitat, les limitacions del control muscular (moviments involuntaris, falta de coordinació o paràlisi), la limitació de les sensacions, els problemes d'articulacions o la falta de membres.

Com a conseqüència, us podeu trobar amb problemes per dur a terme algunes tasques quotidianes, com ara utilitzar un ratolí, moure un punter, utilitzar una pantalla tàctil, prémer dues tecles alhora, o mantenir premuda una tecla. En un cas més seriós, us podeu veure incapaços d'utilitzar un teclat i no poder introduir dades.

Les principals barreres d'accessibilitat que us podeu trobar en una pàgina web són les següents:

 • Enllaços gràfics i altres elements accionables que no estan etiquetats correctament i no són accessibles als reconeixedors de veu.
 • Impossibilitat d'interaccionar adequadament amb la pàgina des del teclat o altres dispositius d'entrada.

Per facilitar la interacció amb les pàgines web podeu utilitzar teclats i ratolins especials (teclats amb tecles grans, teclat convencional amb cobertor, ratolí de bola gran o trackball, ratolí de botó, etcètera).

 • Podeu utilitzar teclats i ratolins especials (teclats amb tecles grans, teclat convencional amb cobertor, ratolí de bola gran o trackball, ratolí de botó, etcètera).
 • Si és necessari prémer diverses tecles alhora i no és possible utilitzar les dues mans per dur a terme l'acció esmentada, amb les "tecles enganxoses" o "StickyKeys", es podrà simular aquesta combinació de tecles amb un nombre determinat de pulsacions sobre una única tecla.
  • Per exemple, aquestes tecles es poden fixar per executar determinades funcions ([CTRL + ALT + SUPR], [ALT + F4]...) a Windows a través de la funció StickyKeys o "tecles especials". La combinació de tecles Control + Alt + Supr es pot fer prement cinc vegades la tecla Shift o Majúscules.
  • En l'entorn GNOME per a GNU/Linux es pot configurar activant StickyKeys a la finestra de preferències d'accessibilitat al teclat.
  • En el sistema operatiu OS per a Mac es poden activar les opcions de tecles lentes o pulsació fàcil de tecles a la finestra "Accessibilitat", dins la secció "Teclat".
 • Podeu canviar l'assignació de funcions de tots els botons del dispositiu apuntador i així es podran assignar les funcions més importants als botons que us siguin més adequats, configurar la velocitat de moviment del punter del dispositiu apuntador i adaptar-ho a la vostra pròpia destresa.
  • A Windows, podeu fer-ho a través del Tauler de control > Centre d'accessibilitat i seleccionar les opcions que millor s'adaptin a les vostres necessitats a "Ús més fàcil del ratolí".
  • A OS per a Mac, ho podeu fer amb les diverses opcions de la secció "Ratolí i Trackpad" a la finestra d'Accessibilitat.
 • Podeu configurar el teclat per emular algunes accions del ratolí:
  • A Windows, ho podeu fer a través del Tauler de control > Centre d'accessibilitat i seleccionar les opcions que millor s'adaptin a les vostres necessitats a "Ús més fàcil del teclat".
  • A OS per a Mac, ho podeu fer amb les diverses opcions de la secció "Teclat" a la finestra d'Accessibilitat.

En el cas més greu requerirà sistemes alternatius d'interacció amb el dispositiu, com ara un sistema basat en la veu (reconeixedor de veu) o en moviments d'altres parts del cos (el cap o la boca), mitjançant sistemes alternatius d'apuntament. Per a això és necessari eliminar les barreres d'accessibilitat que s'han descrit anteriorment.

Ens comprometem a seguir millorant l'accés als continguts del web. Si teniu algun suggeriment poseu-vos en contacte amb nosaltres.