GRUP DE SUPORT PIAD

dijous, 14 de maig de 2020 a les 11:15 a dilluns, 15 de juny de 2020 a les 09:00

GRUP DE SUPORT PELS CANVIS I PÈRDUES DE LA COVID-19

Punts d'informació i atenció a les dones (PIAD)

Organitza l'acte: 
El Casal