Qui som?

  • Equips treballant en el Metadecidim 2016
  • Públic a les SOM 2017
  • Imatge gràfica Decidim
  • Decidits al Metadecidim 2016
L’Ajuntament de Barcelona treballa per construir una ciutat més democràtica, i prova de fer-ho investigant, desenvolupant i innovant en la participació, la transparència i els drets de ciutadania: en els seus processos, pràctiques, infraestructures, canals, mecanismes i formes.

Durant els últims 200 anys, la societat ha canviat radicalment en àmbits tan diversos com l'economia, la cultura, la tecnologia o l'urbanisme. Tanmateix, el sistema democràtic que tenim gairebé no ha evolucionat. Les xarxes socials que extreuen quantitats ingents de dades del nostre comportament polític, el tractament d'aquestes dades mitjançant sistemes d'intel·ligència artificial sofisticats, les fractures socials cada vegada més grans, la precarietat i la falta de temps d'un món cada vegada més accelerat... Tot això amenaça de debilitar la qualitat democràtica de les institucions mentre s'obren alternatives per renovar-se, millorar i explorar noves formes de democràcia. Hem de fer passos cap a una ciutat democràtica més participativa, inclusiva, oberta, directa i justa. És el moment de construir una democràcia a l'altura del segle XXI, amb tecnologies contemporànies: una democràcia que sigui en xarxa de, per i per a totes les persones.

Per afrontar aquest repte hem construït un grup interdisciplinari i interinstitucional que obre els processos a la ciutadania amb les treballadores de la institució, però també amb investigadores acadèmiques, comunicadores, programadores i enginyeres, i qualsevol persona interessada. El repte és immens, fan falta mans i cervells.

Què fem

  • Investiguem, dissenyem, desenvolupem i estandarditzem nous models de participació i entorns digitals per a la coordinació col·laborativa i la democràcia participativa.
  • Desenvolupem tecnologies per a la comunicació, la col·laboració i la participació interna a l'Ajuntament.
  • Oferim serveis de R+D+i en assumptes de participació i governança democràtica per a problemes concrets de la ciutat i per a la resta de l'Ajuntament.
  • Promovem, amb i entre la ciutadania, competències, coneixements i capacitats crítiques per a la participació democràtica.
  • Defensem els drets de ciutadania a l'espai digital.