Biografies
Alexander Kluge

2017


Diu la llegenda que aquest llibre es va escriure mentre un jove jurista nascut a Halberstadt, de nom Alexander Kluge, treballava com a ajudant de Fritz Lang, durant els temps morts del rodatge d’El tigre de Esnapur, a la taula d’una cafeteria per a extres, actors sense protagonisme i becaris.

Kluge