Activitats / Vídeo


Colono, ladrón, devuelve al menor
Anne Cath, Rosa Gómez Villoro, Daniela Ortiz, Linda Porn i Fatima Zouiri

09.07.2019


Resistències a la violència racista i patriarcal contra famílies monomarentals, migrants, racialitzades i pobres
Amb Anne Cath, Rosa Gómez Villoro, Daniela Ortiz, Linda Porn i Fatima Zouiri
 

Aquesta trobada forma part del projecte Aquesta terra no serà mai fèrtil per haver parit colons, una proposta de Daniela Ortiz per a La Virreina Centre de la Imatge que es presentarà, com a exposició, a partir del novembre del 2019.

 

Les polítiques institucionals imposades a nenis i famílies en el context de Barcelona responen a formes capitalistes, racistes, misògines i patriarcals d’entendre la criança, la família i la vida.

En els últims anys, milers de nenis han estat separadis de manera forçada de les seves mares i famílies, reclosis en centres de menors gestionats per empreses privades; unis altres milers han estat posadis a disposició de la indústria de l’adopció nacional i internacional, i unis altres més han estat sotmesis a lleis violentes i polítiques racistes com la llei d’estrangeria. N’hi ha d’altres, com lis nenis estrangeris que venen sense les seves mares ni pares, que s’enfronten a la xenofòbia i altres violències institucionals de caràcter colonial, en què s’observa que a nenis sense mares ni pares a Espanya se’ls nega el que és bàsic, i lis nenis amb les seves mares aquí són tancadis o adoptadis.

La trobada Colono, ladrón, devuelve al menorResistències a la violència racista i patriarcal contra famílies monomarentals, migrants, racialitzades i pobres, amb la participació de Rosa Gómez (portaveu de Marea Turquesa), Daniela Ortiz (artista i militant antiracista), Anne Cath (activista de l’antiracisme polític), Fatima Zouiri (activista pels drets de lis nenis estrangeris) i Linda Porn (puta, migra, artista i mare soltera), pretén narrar aquestes violències des de l’experiència personal, interpretada pel feminisme i l’antiracisme, els mecanismes legals i institucionals usats per aquest poder patriarcal per trencar llaços familiars i comunitaris de famílies pobres, migrants i racialitzades. La trobada també busca visibilitzar i reforçar les resistències col·lectives i individuals a aquestes violències institucionals.