Activitats / Vídeo


revolucionaris per al segle XXI
Constantino Bértolo, Esther Vivas i Álvaro Aguilera

16.11.2017


Després de la desintegració de l’URSS i l’ensorrada de l’anomenat bloc de l’Est, els països i territoris en què subsisteix la idea comunista han quedat reduïts a una marginalitat. Les expectatives de l’anomenat “socialisme del segle xxi” a l’Amèrica Llatina, així com els col·loquis i llibres que des de fa algunes dècades es realitzen al voltant de la persistent necessitat del comunisme com a projecte de transformació social, han obert nous horitzons que es materialitzen en diversos discursos polítics i moviments socials. Aquí es debaten quines perspectives veuen joves militants comunistes davant la nova reestructuració del capitalisme.