Activitats / Vídeo


una educació militant
Salvador López Arnal, Sira Rego i Ruth Morales

15.11.2017


La militància comunista, dura i sacrificada, generalment ha afectat les relacions familiars, i en alguns casos els fills i filles l’han rebutjada, mentre que en d’altres, al contrari, ha constituït un ensenyament i ha esdevingut un exemple a seguir. L’aprenentatge a través dels pares i els familiars suposa incorporar un fort bagatge procedent d’altres temps i altres experiències, que, en la militància pròpia, s’amplia amb nous coneixements procedents d’altres fonts i relacions, més vinculades als processos del present. Aquí es debaten els problemes i solucions als quals s’enfronten els qui han tingut familiars comunistes.