Activitats / Vídeo


Sobre la fotografia (4)
Núria Martínez Seguer i Rebecca Mutell

19.12.2017


On Photography (Sobre la fotografia, 1977), l’emblemàtic assaig de Susan Sontag, serveix com a títol i com a invocació per a aquest cicle de converses entre fotògrafes que desenvolupen la seva obra en contextos nacionals i internacionals molt diferents. 

La idea és posar en relació pràctiques diferents, així com posicionaments i paradigmes oposats, però també complementaris. Entenem que en l’enunciació de l’obra d’un artista hi ha una manera de construir esfera pública, una manera d’exposar-se i dirimir, col·lectivament, quin és l’horitzó d’una producció, el seu missatge, però sobretot el seu encaix comunitari.

Núria Martínez Seguer és doctora en Belles Arts en l’especialitat d’imatge per la Universitat de Barcelona. Des del 1998 és professora de Fotografia a l’EASD Serra i Abella del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Fa projectes de creació en el camp audiovisual i fotogràfic. La seva obra fotogràfica de reportatge d’autor ha estat centrada, en part, en la boxa, temàtica en què ha assolit un llenguatge estètic de contrastos i contundència formal. Ha exposat regularment des del 1993; les seves mostres més significatives han estat El silenci de la boxa(Barcelona, 2006), Nommer femme belle de jour (Saragossa, 2010), Soul Round (Barcelona, 2012), Éphémère (Barcelona, 2013) i Città (Barcelona, 2017). 

Rebecca Mutell és doctora en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i tècnica superior en fotografia artística. Membre del Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social (GREDITS) de BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona, adscrit a la Universitat de Vic. Treballa com a fotògrafa independent, activitat que compagina amb la docència. Va ser membre fundadora de l’associació cultural “AtelieRetaguardia. Heliografía Contemporánea” com a responsable de la gestió i l’organització dels cursos i les activitats. La seva obra personal s’ha exhibit i publicat en diverses institucions i galeries.