Els Punts de Defensa dels Drets Laborals van incrementar en un 75% el nombre de persones ateses a 2020

dilluns, 15. març 2021 - 17:25

PUNTS DE DEFENSA DELS DRETS LABORALS. Es van atendre durant l’any 2020 a 2.945 persones

Els Punts de Defensa de Drets Laborals van atendre durant l’any 2020 a 2.945 persones, les quals van participar en un total de 4.451 atencions, majoritàriament individuals (el 93%). En comparació al 2019, aquestes xifres suposen un increment del 75% en el nombre de persones ateses en total, i un augment del 171% d’atencions individuals. El 66% de les persones ateses van ser dones. En concret, pel que fa al Punt de Defensa dels Drets Laborals de Sants-Montjuïc, durant el 2020 ha atès a un total de 957 persones, 919 pel que fa a assessoraments individuals i altres 66 han participat en alguna acció grupal sobre Drets laborals. Si ens centrem en persones residents al Districte, 314 persones de Sants-Montjuïc han participat en alguna activitat dels Punts de Defensa durant l’any 2020.

L’any 2020 va ser un repte també des de la perspectiva dels la defensa dels drets socials de la ciutadania. Si bé els Punts de Defensa dels Drets Laborals van començar l’any 2020 seguint en termes generals la dinàmica d’atencions de l’any 2019, l’esclat de la pandèmia i, sobretot, l’escalada de canvis legislatius en matèria social va provocar, a més d’un increment sobtat del nombre d’atencions, un canvi radical en la sistematologia, motiu i resolució de les atencions. Com no podia ser d’una altra manera, arran de la crisi sanitària que va esclatar al mes de març, l’any 2020 es va dividir clarament en dos períodes molt diferents pel que fa al volum d’atenció i els tipus de consulta. Fins al març, el volum d’atencions i persones ateses es mantenia estable respecte al mateix període de l’any anterior, però amb la irrupció de la pandèmia , les atencions individuals es van elevar fins a 250 per setmana, i les consultes vinculades a la Seguretat Social i ERTOs  van irrompre amb molta força. Així, les principals consultes van ser sobre seguretat social (22%), drets laborals en general (20%), ERTOs (17%) i acomiadaments o extincions de contracte (15%).

En relació amb el perfil de les persones ateses en assessoraments individuals, la majoria de persones tenen més de 35 anys (66%) i prop del 50% tenen estudis secundaris i prop del 40% universitaris. Aquesta diferència és més gran en el cas dels homes (52% secundaris i 31% universitaris) que en el de les dones (46% secundaris i 43% universitaris).

Prop del 70% de persones que van acudir al servei estaven treballant per compte aliena, del qual el 64% compta amb contracte indefinit i un 33% amb contracte temporal. Només un 2% de les persones treballadores ho fan com a personal autònom. La jornada completa és majoritària en les consultes rebudes de les persones treballadores, amb un 62%. En el cas dels homes, aquest percentatge puja fins al 74% mentre en el cas de les dones la jornada parcial representa un 42%, percentatge clarament superior que en el cas dels homes (26 %). Finalment, pel que fa als rangs salarials, prop del 40% de les consultes van manifestar que el seu salari està entre els 13.300€ i els 18.000€, un 16% té un salari per sota dels 10.500€ i només un 4% el té per sobre dels 30.000€.

En relació als sectors de treball, els principals d’on procedeixen la major part de les consultes són el comerç (14%; la restauració (10%); les activitats administratives (9%) i el tercer sector (9%). Pel que fa a la presència de dones per sectors, destaca la seva presència, on representen més d’un 80%,  les activitats administratives, tercer sector, activitats sanitàries, educació, treball de la llar i cures i neteja d’edificis i locals.

Finalment la majoria de consultes, un 64%, van finalitzar amb la resolució de les dubtes que es plantegen en l’atenció, mentre que un 15% es  van derivar al SOJ, un 5% al SEPE i un 4% a la Seguretat Social.

Pel que fa a la valoració final dels Punts de Defensa dels drets laborals, les persones usuàries d’aquest servei han valorat la qualitat del servei rebut o de l’activitat realitzada amb una puntuació mitja de 8,81 punts, i un 96% de les persones afirmen que tornarien a demanar cita en cas de tenir una nova consulta

Els Punts de Defensa dels Drets Laborals són un servei municipal i gratuït impulsat per Barcelona Activa i els Districtes de Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc, en col·laboració amb organitzacions sindicals i entitats del territori i en el marc dels Plans de Desenvolupament Econòmic. Ofereixen assessorament personalitzat i atenció sobre drets laborals a totes les persones treballadores, independentment de la seva situació laboral, administrativa o de residència. Es pot demanar cita a través del web dels Punts de Defensa dels Drets Laborals o trucant al telèfon 900 533 175.