Presentem l’informe de seguiment del PDE 2019

dimecres, 23. setembre 2020 - 12:44

Informe de seguiment del PDE 2019. Ja podeu consultar el tercer informe anual del Pla de desenvolupament econòmic 2017-2021 del Districte de Nou Barris.

Ja podeu consultar el tercer informe anual del Pla de desenvolupament econòmic 2017-2021 del Districte de Nou Barris.

L’informe permet veure l’evolució al llarg del 2019 de les 38 mesures del PDE, agrupades en 8 línies estratègiques. Ofereix, d’una banda, un resum de les accions més destacades del 2019; així com una descripció més detallada de cadascuna de les mesures.

El pressupost destinat a les diferents actuacions ha estat d’ un total de 5.692.771€, amb 36 mesures en acció, el 95% del PDE.

 

Algunes de les accions més destacades en el marc del PDE Nou Barris al 2019 son:

Es consolida Nou Barris Activa, equipament municipal referent a Nou Barris en matèria de promoció econòmica i ocupació, amb 3.094 persones (59% dones i 41%homes) que han estat usuàries al llarg del 2019.

 

En matèria d’ocupació:

 • 797 persones s’han assessorat al Punt d’Orientació i Recerca de Feina, 660 a l’Espai de Recerca de Feina, 440 han fet activitats formatives orientades a la inserció laboral i 83 han participat en el Programa d’Acompanyament a la Inserció, UBICA
 • 637 persones han estat ateses al Punt de Defensa de Drets Laborals de Nou Barris
 • Nou Barris Activa s’ha convertit, en una nova Antena Cibernàrium que ofereix un itinerari d’alfabetització digital, al qual han assistit 69 persones.
 • Diferents programes i serveis per a joves: servei d’intermediació sociolaboral de Les Basses, Referent Ocupació Juvenil; Itínere Jove, Tastet Oficis a Roquetes, entre altres.
 • Des dels Dispositius d’inserció sociolaboral de Treball als Barris, s’han atès a 484 persones als barris de Roquetes, Torre Baró i Ciutat Meridiana.
 • 244 persones de Nou Barris han estat contractades en els Projectes Integrals amb Contractació. El Districte ha gestionat 198 places, el 25 % del total de ciutat.
 • 78 persones de Nou Barris en el marc del Programa d’ajuts a la contractació, “Bona Feina, Barcelona”, sent el segon districte amb major nombre de contractació i s’hi han acollit 22 empreses del territori.

 

En  matèria de comerç:

 • Posada en marxa d’una campanya de visualització dels comerços i serveis de proximitat als barris de la Zona Nord i Les Roquetes; acció impulsada per Pla de Barris i Barcelona Activa
 • S’ha realitzat 18 càpsules formatives del Obert al Futur amb 21 comerços participants.
 • 9 associacions han rebut subvencions de la convocatòria general per al comerç

 

En matèria de promoció d’activitat econòmica sostenible

 • S’ha fet el seguiment tècnic de 16 projectes amb impacte a Nou Barris de la 2a convocatòria Impulsem el que Fas 2018
 • S’han aprovat 17 projectes amb impacte a Nou Barris en la 3a convocatòria Impulsem el que Fas 2019, amb un pressupost total de 462.719 €
 • 442 persones s’han adreçat al Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica. S’han realitzat 33 sessions. 102 persones emprenedores, el 55% de Nou Barris, han estat assessores en projectes d’emprenedoria

 

En matèria d’economia social i solidària (ESS):

 • Del programa a Mida d’emprenedoria social i col·lectiva “En Prenem Cura”, ha sorgit una Cooperativa de Cures, “Ca L’Abril “ formada per 9 persones, 7 de les quals de Nou Barris
 • 17 participants en diferents tallers i formacions per a projecte d’emprenedoria en ESS
 • Programa RevESStim el tèxtil: 4 iniciatives comunitàries acompanyades i 13 participants a activitats de mòduls formatius
 • Convocatòria de Subvencions Enfortim l’Economia Social i Solidària 2019: 10 projectes aprovats amb un import de 40.670 €

 

En matèria de contractació pública socialment responsable:

 • El Districte de Nou Barris ha aplicat clàusules socials i ambientals al 100% dels contractes oberts realitzats.
 • S’ha realitzat 29 contractes menor amb aplicació de la reserva social (reservats a Empreses d’Inserció i Centres Especials de Treball) per un valor de 562407