Avaluació del Programa 1,2,3 emoció!

El programa 1,2,3 emoció és un programa d’educació emocional adreçat a infants de 3-5 anys (P3, P4 i P5). El programa està dissenyat per ser implementat pels propis mestres d’educació infantil i consisteix en tres blocs: activitats d’aula, d’entorn i per a famílies. A més a més, es fa una formació prèvia en educació emocional als mestres que han d’implementar el programa.

L’avaluació del programa consisteix en un assaig comunitari amb grups aleatoritzats en què es mesuren les competències emocionals en els infants que participen de la intervenció i en un grup comparació, abans i després de la intervenció, mitjançant metodologia qualitativa i quantitativa.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. El programa 1,2,3,emoció! és un programa d'educació emocional per a nens i nenes de P3, P4 i P5 que té per objectiu la promoció de la salut mitjançant el desenvolupament de competències emocionals. Els principals resultats de l’avaluació són: els infants participants al programa augmenten les seves competències emocionals el doble que els que no participen, el programa té un impacte positiu independentment del gènere, nivell socioeconòmic i/o país d’origen dels infants, les mestres que implementen el programa el valoren molt positivament i el volen seguir aplicant. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/educacioemocional

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions