Avaluació dels habitatges cooperatius en cessió d’ús

Per fer front a la situació d’emergència de l’habitatge, l’Ajuntament de Barcelona aposta per una alternativa al model actual: els habitatges cooperatius en cessió d’ús, que permet a una comunitat de persones viure en un edifici, sense ser-ne els propietaris o els arrendadors, a un preu inferior al del mercat.

Per avaluar la intervenció, es va dur a dissenyar una estimació de l’impacte en salut (EIS) i una avaluació de resultats mitjançant un disseny d’estudi quasi-experimental pre-post amb grup comparació. Es mesuraran, mitjançant qüestionaris, la salut mental, la salut física i diferents indicadors relacionats amb la convivència.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació dels habitatges cooperatius en cessió d’ús

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions