Avaluació de la llei de tabaquisme en locals d’hostaleria

La llei de control del tabaquisme 42/2010 va ampliar la prohibició de consum en diferents espais, incloent els espais interiors de locals d’hostaleria.

Es va portar a terme una avaluació de l’impacte d’aquesta llei en els nivells de fum ambiental de tabac en aquests espais, mitjançant un estudi d’avaluació pre-post. Es va mesurar la nicotina ambiental i es van recollir variables observacionals relacionades amb el consum de tabac.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. La llei de control del tabaquisme 42/2010 va prohibir el consum de tabac a l’interior de tots els locals d’hostaleria. Els principals resultats de l’avaluació són: la nicotina ambiental i la presència de partícules menors a 2,5 micres va reduir-se més d’un 90%, abans de la llei es van trobar burilles en més d’un 75% dels locals, després de la llei no es van trobar burilles a cap local, la presència de persones fumadores va desaparèixer en més d’un 95% dels locals.Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/lleitabachostaleria

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions