Avaluació del programa de mesures alternatives del Servei d’Orientació sobre Drogues

El programa de mesures alternatives consisteix a oferir una mesura educativa alternativa a la sanció administrativa per aquells menors que han sigut denunciats per alguna infracció relacionada amb el consum o tinença de drogues. Aquest programa té l’objectiu d’evitar o reduir els riscos associats al consum de drogues en menors.

Es va realitzar una avaluació de disseny no-experimental pre-post per avaluar l’impacte del programa en els joves i famílies. Es van avaluar els canvis positius percebuts després de la intervenció tant per part dels menors com de les famílies i els canvis en el consum de cànnabis i d’alcohol.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

 

Avaluació del programa de mesures alternatives del Servei d’Orientació sobre Drogues

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions