Avaluació del Pla d’acció sobre les Drogues de Barcelona 2013-16

El Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16 (PADB 13-16) és el 8è pla de drogues de la ciutat. Els seus trets distintius es basen en la conjunció de: 1. abordatge multisectorial, 2. estratègies poblacionals de promoció de la salut i de prevenció de riscos de qualitat, 3. atenció a les persones amb problemes derivats del consum de drogues responent a les diferents necessitats 4. actuacions especialment dirigides també a les persones que encara estan en fase de consum actiu de substàncies i orientades a la reducció dels danys que aquestes puguin causar.

Es va portar a terme una avaluació de procés i resultats que va tenir en compte l’abordatge dels objectius de ciutat i de salut pública, l’accessibilitat a recursos i el compliment dels objectius de qualitat.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. El Pla d’acció sobre les drogues de Barcelona 2013-2016 és el pla que marca les grans línies estratègiques i polítiques a desenvolupar en l'àmbit de les drogodependències durant 4 anys. Els principals resultats de l’avaluació són: ha impulsat la distribució territorial equitativa dels centres d'atenció a les drogodependències (CAS), ha promogut que als centres escolars es treballi la prevenció universal del consum de drogues, entre 2013 i 2016 es van ampliar els programes de prevenció i tractament en zones en situació de més vulnerabilitat. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/ pladrogues

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions