Avaluació de programes de reducció de danys i intervencions policials

Els Centres de Reducció de Danys (CRD) són centres on s’atenen persones consumidores de drogues per tal de minimitzar els efectes físics i psicosocials que comporta el consum de drogues.

Es va dur a terme una avaluació en la que, mitjançant un estudi quasi-experimental amb sèries temporals, es va mesurar l’impacte de la intervenció en el nombre de xeringues abandonades al carrer.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

 

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. Els programes de reducció de danys són programes on s’atenen persones consumidores de drogues per tal de minimitzar els efectes físics i psicosocials que comporta el consum. Es va portar a terme un avaluació en la que es van comparar aquests programes amb intervencions policials sobre subministraments de drogues. Els principals resultats de l’avaluació són: els programes de reducció de danys disminueixen les xeringues recollides al carrer, la reducció de xeringues observada als programes de reducció de danys no provoca un desplaçament a altres barris, les intervencions policials disminueixen les xeringues al carrer al barri on s’actua, però hi ha un desplaçament a altres barris. Per a més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/reducciodanys

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions