Avaluació del Pla de Retorn a domicili

El programa consisteix en realitzar una atenció integrada social i sanitària per a pacients amb ictus i malaltia vascular. El pla es centra en les necessitats de la persona i el seu entorn per promoure al màxim la seva autonomia i articula l’atenció al domicili integrant diverses intervencions i serveis coordinats (socials, rehabilitadors i d’atenció primària de salut).

Es va portar a terme una avaluació amb disseny no experimental en la que es van utilitzar metodologies quantitatives i qualitatives. Entre les principals variables estudiades es troben la qualitat de vida, l’estat funcional i la satisfacció amb la rehabilitació després de l’ictus.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Avaluació del Pla de Retorn a domicili

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions