Avaluació del programa SIRIAN

El programa SIRIAN és una intervenció comunitària que pretén millorar l’ús de contracepció, especialment entre la població immigrada i adolescent, amb una entrevista de consell contraceptiu a l’àmbit comunitari. Els seus objectius són augmentar els coneixements sobre contracepció i reduir els embarassos no desitjats.

Es va realitzar una avaluació de resultats de disseny quasi experimental (amb grup de comparació) pre-post i de series temporals. L’estudi va incloure tant metodologia quantitativa com qualitativa. Es va analitzar l’ús de contracepció efectiva, els coneixements i l’autoeficàcia de les participants, així com la fecunditat adolescent dels barris.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats del'avaluació. El programa SIRIAN és una intervenció de consell anticonceptiu a l'àmbit comunitari. Els principals resultats de l'avaluació són: augmenta l'ús correcte de mètodes anticonceptius segurs, en el cas dels/les adolescents augmenta significativament l'ús del preservatiu i es redueix el percentatge d'adolescents que són mares abans dels 20 anys. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/sirian

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions