Avaluació del programa VAIAME

L’ASPB exerceix el control dels establiments alimentaris, inclosos els menjadors escolars. A partir d’aquestes inspeccions es va detectar un augment de la demanda de dietes especials i una desigual gestió del risc dels al·lèrgens. Per obtenir una visió de conjunt d’aquesta gestió i disminuir els potencials riscos associats, l’ASPB va iniciar el 2012 el “Programa de vigilància i control d’al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries en els menjadors escolars (VAIAME).

Es va realitzar una avaluació amb disseny no experimental pre-post, en la que es va recollir informació sobre la implementació de 17 mesures de gestió dels al·lèrgens als menjadors escolars.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

 

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. El VAIAME és un programa que té l’objectiu d’implementar mesures per al control de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries als menajadors escolars de Barcelona. Els principals resultats de l’avaluació són: es va incrementar un 49% la implementació d’al·lèrgens en els menjadors escolars de Barcelona, les millores en gestió d’al·lèrgens van ser més importants als barris de nivell socioeconòmic més desafavorit i al final de la intervenció el 87% dels menjadors escolars de Barcelona tenien implementat un Pla de control d’al·lèrgens.Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/vaiame

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions