CRISTIANISME | Setmana Santa: la celebren totes les tradicions cristianes de la mateixa manera? No!

La Setmana Santa és una de les celebracions catòliques que regula el nostre calendari festiu. Les dates estan condicionades pel calendari lunar (tal com s’indica a la Bíblia): el primer diumenge després de la lluna plena posterior a l’inici de la primavera a l’hemisferi nord és el Diumenge de Pasqua (o Diumenge de Resurrecció); així, el diumenge anterior és el Diumenge de Rams. Tots els dies d’aquesta setmana són sants. Els catòlics també celebren especialment el Dijous Sant, evocant el darrer sopar, i el Divendres Sant, dia de la crucifixió de Jesús. A banda de les celebracions litúrgiques, hi ha diverses tradicions culturals, com la benedicció dels rams o les processons. A Barcelona existeixen, entre altres, El Crist de la Bona Mort, la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena de Barcelona o la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias.

L’esdeveniment més important de la Setmana Santa per a les esglésies evangèliques és el culte de resurrecció (el Diumenge de Pasqua), en què moltes esglésies fan una celebració especial per commemorar Crist i Crist ressuscitat. Aquesta expressió del Crist ressuscitat els acompanya tots el dies de l’any, per això a les creus evangèliques no hi figura la imatge de Crist.

Per a les esglésies ortodoxes, la Pasqua (o Diumenge de Resurrecció) és la celebració més important de l’any. Totes les esglésies la celebren seguint el calendari julià, a diferència d’altres esglésies cristianes que segueixen el calendari gregorià. Al llarg de la setmana celebren la Divina Litúrgia, el Dijous Sant i el Divendres Sant; el Dissabte Sant celebren les vespres i matines. És habitual que el Diumenge de Pasqua es facin processons portant l’Evangeli, la icona de la Resurrecció i espelmes.

Una de les celebracions més importants per als Testimonis Cristians de Jehovà és la mort de Jesús, que és el 14 de Nissan (del calendari lunar bíblic). Els testimonis no consideren com a sants els dies de la mort i la resurrecció. No celebren la resurrecció, ja que interpreten que a la Bíblia Jesús va manar celebrar la seva mort, no la seva resurrecció..

L’Església Adventista del Setè Dia aprofita les dates de Setmana Santa per recordar els episodis i lliçons de l’última setmana de Jesús abans de la creu. No es fan celebracions especials; a les seves esglésies, dediquen moments de lectura i reflexió en la Paraula envers aquest tema tan essencial, en el marc dels cultes habituals de cada dissabte.

L’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, coneguts com a Mormons, sí que reconeixen la Setmana Santa (basant-se en el calendari gregorià), tot i que no es fan celebracions especials. Als seus centres de culte, les estaques, dediquen moments de lectura i reflexió al voltant dels darrers dies de Jesús, posant un èmfasi especial en el dia de la Resurrecció.

Per saber-ne més, consulteu “Fes Festa!: Rituals, cultures i religions del món”

Comparteix aquest contingut