Educació i activitats pedagògiques

La diversitat cultural i religiosa és, entre d’altres, un element enriquidor que conviu en tots els àmbits de la nostra societat, inclosa la comunitat educativa, esdevenint un reflex de la diversitat de la ciutat. Conèixer i entendre aquesta pluralitat cultural i religiosa són eines claus que permeten educar i fer créixer en valors i, així, vetllar per a la bona convivència i el respecte. No solament és necessari respectar aquesta diversitat, sinó que esdevé una eina d’aprenentatge eficaç. Per mitjà de diverses activitats educatives, volem facilitar el coneixement i reconeixement d’aquesta pluralitat religiosa present a la ciutat, generant espais de formació, participació i diàleg entre les diferents creences i la ciutadania.

VISITES A CENTRES DE CULTE "LLOCS DE CULTE, ESPAIS PER DESCOBRIR"

La diversitat religiosa d’una ciutat s’expressa de maneres ben diferents. Una d’elles és l’existència de llocs de culte, espais d’una significació especial, on les persones d’una mateixa religió es troben, principalment per a la pregària i les celebracions religioses, però també per aprendre, per donar-se suport i, molt sovint, per treballar en favor dels més necessitats, siguin de la religió que siguin. Acostar-se als llocs de culte, visitar-los i parlar amb les persones que hi van permet conèixer de primera mà les comunitats que s’hi reuneixen.

L’objectiu d’aquesta activitat és acostar l’alumnat de secundària i/o primària a la diversitat religiosa del seu entorn a través de la visita als llocs de culte de diverses comunitats religioses i espirituals presents a la ciutat. D’aquesta manera, podem prendre consciència de la importància del dret a la llibertat religiosa i emmarcar-ne l’aplicació pràctica (la llibertat de culte) en el context d’una societat en la qual conviuen persones amb tota mena de conviccions, tant religioses com no religioses.

La durada de les visites és de 90 minuts aproximadament, de manera que se’n poden programar dues en un matí, i les guien membres de les mateixes comunitats. 

L’activitat és gratuïta, però podeu fer una aportació voluntària a les comunitats que visiteu.

Posem a la vostra disposició el material didàctic Coneix les religions, una breu introducció a les diverses tradicions religioses amb presència a Barcelona.

Si voleu sol·licitar una visita poseu-vos en contacte amb l’Oficina d’Afers Religiosos-OAR (oar@bcn.cat o 932 564 342).

MALETA VIATGERA "CONEIX LES RELIGIONS"

Dinàmica pedagògica que consisteix a esbrinar la tradició religiosa que professa una persona tenint en compte la seva imatge així com algunes frases relacionades amb la seva creença. Té com a objectius donar a conèixer la pluralitat religiosa de la ciutat i trencar o desmuntar estereotips o prejudicis associats a les diferents tradicions religioses i espirituals.

Dinàmica curta, pensada per ser realitzada amb l’alumnat de secundària i/o primària, que té com a objectius:

  1. Donar a conèixer la pluralitat religiosa de la ciutat i trencar i/o desmuntar estereotips o prejudicis associats a les diferents tradicions religioses i espirituals.
  2. Entendre el valor del respecte a la llibertat religiosa com a valor bàsic per a la cohesió social i la convivència.
  3. Respectar i assumir la pluralitat religiosa com a font de riquesa personal i col·lectiva.
  4. Manifestar actituds de respecte cap a valors diferents dels propis.
  5. Identificar i rebutjar situacions de discriminació per raó de creences, dins i fora del propi entorn.

Existeix la possibilitat que una de les persones de l'equip de l'OAR imparteixi el taller al professorat i a l'alumnat, així com la possibilitat de cedir la maleta al personal docent pel seu ús a l’aula.

Si voleu sol·licitar la maleta poseu-vos en contacte amb l’Oficina d’Afers Religiosos-OAR (oar@bcn.cat o 932 564 342). Podeu consultar la informacio de la "Maleta viatgera" al web del Programa d'Activitats Escolars PAE.

APS "DESCOBREIX LA DIVERSITAT DE CREENCES AL TEU ENTORN"

Projecte d’Aprenentatge i Servei Comunitari per alumnat de secundària en el que proposem descobrir la pluralitat de creences de l’entorn per mitjà de la creació d’una maleta pedagògica a partir de l’exploració de la diversitat religiosa del propi territori. Els objectius són fomentar la curiositat i l'apropament a realitats de l'entorn diverses a la pròpia, i trencar prejudicis per afavorir el respecte a la diversitat cultural i religiosa.

Si voleu informació sobre l'APS poseu-vos en contacte amb l’Oficina d’Afers Religiosos-OAR (oar@bcn.cat o 932 564 342). Podeu consultar la informacio de l'APS al web del Programa d'Activitats Escolars PAE.

PÀGINA WEB CONEIX LES RELIGIONS

Aquesta pàgina web pretén acostar a l’alumnat de secundària a la realitat de la diversitat religiosa del seu entorn. La proposta té per objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la importància del dret a la llibertat de consciència i religió i emmarcar la seva aplicació pràctica (la llibertat de culte) en el context d’una societat en la qual conviuen persones amb tota mena de conviccions.

Comparteix aquest contingut