Esteu aquí

Torna

Discriminació i Poble gitano a Barcelona

Publicat dj., 08/04/2021 - 07:51

Antigitanisme. Estudi sobre les situacions de discriminació que pateixen les persones gitanes a la ciutat.

L’Observatori de les Discriminacions a Barcelona va registrar en el seu darrer informe anual un total de 10 casos d’antigitanisme a la ciutat. Aquesta xifra representa un volum molt inferior a les situacions de discriminació realment viscudes per aquest col·lectiu, pel que des de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania, es va encarregar l’elaboració d’un estudi que aportés una fotografia real de la discriminació que pateixen les persones gitanes a Barcelona.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG), una entitat que desenvolupa serveis i programes per contribuir a l’assoliment de la plena ciutadania de les persones gitanes, així com per a promoure la igualtat de tracte i evitar qualsevol forma de discriminació, ha estat l’encarregada d’elaborar aquest estudi, en el qual s’exposen, entre d’altres, els entorns on el poble gitano pateix més discriminació, les causes de la infradenúncia, i les possibles millores per significar i evidenciar els casos discriminatoris i acompanyar a les persones gitanes durant el procés de denúncia.

L’estudi ha estat elaborat a partir dels resultats de diverses entrevistes i grups de discussió, exemplifica amb casos concrets les situacions de discriminació viscudes, i fa propostes sobre com reforçar tant les polítiques d’igualtat en general com, particularment, els mecanismes de resposta davant de la vulneració dels drets. En aquest darrer sentit, proposa reforçar l’espai de treball conjunt, ja existent, entre les entitats que ofereixen serveis d’atenció a víctimes, com és el cas de la FSG, i l’Oficina per la No Discriminació (OND) de Barcelona.

Podeu accedir al contingut complet de l’estudi a través del següent enllaç.

Més informació

Comparteix aquest contingut