Esteu aquí

Servei d'atenció integral

L’OND actua en situacions de discriminació per raó d’edat, identitat de gènere, orientació sexual, origen, religió, llengua, nacionalitat, salut, discapacitat o situació socioeconòmica, entre altres. Aquestes discriminacions poden convertir-se en delictes d’odi, però també es manifesten de maneres més subtils i invisibles.

A QUI DONEM SUPORT: Atenem de manera gratuïta i confidencial a totes les persones que ho necessiten i que viuen, treballen o passen per la ciutat. També a aquelles persones que són de Barcelona però han viscut una situació discriminatòria fora de la ciutat.

COM HO FEM: A partir de les queixes de discriminació, es fa una anàlisi del problema que s’exposa, i es valora quina actuació fer encreuant tres vessants:.

  • L’atenció psicosocial implica un acompanyament des de la dimensió emocional de la situació plantejada. L’objectiu és potenciar els recursos propis per superar l’estigma social, i apodera la persona per fer servir els mecanismes de garantia de drets.
  • Posem a disposició de la persona diferents formes de gestió del conflicte, com poden ser la conciliació, la intermediació o la mediació. Així mateix, desenvolupem la potestat sancionadora, si s’escau, segons el marc normatiu de cada cas.
  • Des del servei d’assessorament jurídic, format per advocades i advocats experts en discriminació i en defensa de drets humans, s’atén i informa la persona sobre el contingut dels seus drets i la forma més eficaç pel seu exercici efectiu.

Així, davant les queixes per actuacions discriminatòries que arriben a l’OND, s’orienta a les persones perquè puguin prendre la decisió més adient pel seu cas concret. I es vehiculen les demandes ciutadanes cap a procediments administratius, judicials o de mediació amb l’objectiu de reparar el dany sofert, i de reposar a la víctima en el ple exercici dels seus drets.

AMB QUI HO FEM: A la ciutat hi ha diferents organitzacions que desenvolupen el seus propis serveis d’atenció a víctimes de discriminació. Des de l’OND s’ha creat una Taula d’Entitats oberta a tots aquells actors que vulguin treballar aquests aspectes de manera coordinada.

Entre els seus objectius destaquen: radiografiar conjuntament la situació de la discriminació a la ciutat, compartir recursos i proposar, consensuar i implementar protocols d’actuació.

Actualment, formen part de la Taula d’Entitats:

 

Si vols denunciar una situació de discriminació i demanar suport a l’OND, pots fer-ho:

Actuacions realitzades

Taula d'entitats

ACATHI

Associació que pretén incidir i conscienciar sobre la realitat de les persones migrades LGBTQI+, generant entorns inclusius perquè les persones puguin exercir els seus drets i llibertats. Dóna suport en el procés d’inclusió sociolaboral a persones que han sol·licitat refugi, i treballa per la transformació social i l’empoderament de la comunitat.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans
Bayt al Thaqafa

A través d’una oficina específica, dóna suport i acompanyament sociojurídic en casos de discriminació directa i indirecta. També fa acompanyament i ofereix assessorament en processos judicials, amb cura especial amb els casos de delictes d’odi.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

CEPAIM

Organització sense afany de lucre, independent, cohesionada i sostenible que dona respostes a dinàmiques socials relacionades amb el fet migratori i amb els processos d’exclusió social.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació ECOM

Moviment associatiu de persones amb discapacitat física que defensa l'exercici dels seus drets per aconseguir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida, amb l'empoderament com a eix vertebrador. També treballa en l’enfortiment del sector associatiu de la discapacitat física.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació Salut Mental Catalunya

Aglutina més de 60 entitats de tot Catalunya tan de familiars com de persones amb problemes de salut mental i amics. Dóna serveis a les entitats federades, a la població en general i treballa per la inclusió sociocomunitària de les persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides al col·lectiu.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació Secretariado Gitano Catalunya

Entitat social intercultural sense ànim de lucre que presta serveis pel desenvolupament de la Comunitat Gitana a Espanya i en l’àmbit Europeu, des de l’atenció a la diversitat cultural. Disposa d’un Servei d’Assistència i Orientació a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació Veus

Organització formada per un ventall d’associacions, creades i dirigides per les pròpies persones amb diagnòstic de salut mental. Vol enfortir el moviment associatiu en 1a persona, i defensa els drets de les persones amb un diagnòstic psiquiàtric. Està formada per ADEMM, Emilia, Imagina, Matissos, Radio Nikosia, Pread, Associació d’oci inclusiu Saräu i Cooperativa Aixec.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Federació Veus

Organització formada per un ventall d’associacions, creades i dirigides per les pròpies persones amb diagnòstic de salut mental. Vol enfortir el moviment associatiu en 1a persona, i defensa els drets de les persones amb un diagnòstic psiquiàtric. Està formada per ADEMM, Emilia, Imagina, Matissos, Radio Nikosia, Pread, Associació d’oci inclusiu Saräu i Cooperativa Aixec.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

FIL A L'AGULLA

Cooperativa que acompanya a persones i grups en processos de presa de consciència amb vocació de transformació personal i social. Dona suport a la diversitat i la llibertat en un sentit profund, de manera que cadascú pugui ser més qui és.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Fundació ASSIS

Associació que treballa al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona amb l'objectiu de facilitar i motivar processos d'inclusió social de persones en situació de sense llar, fomentant la promoció de la persona, i la sensibilització ciutadana en relació a la situació que pateixen.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Irídia - Centre per la Defesa de Drets Humans

Associació que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans, en particular, pels drets civils i polítics. Combina la intervenció directa davant de situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Observatori contra l'Homofòbia

Eina al servei del col·lectiu LGTBI, per lluitar contra la LGTBI-fòbia en totes les seves formes i donar el suport necessari a les víctimes. Ofereix un servei d’atenció psicològica i d’acompanyament emocional per a les persones que han patit o pateixen una agressió o discriminació per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

SOS Racisme – Catalunya

Entitat formada per persones que defensem els Drets Humans des de l’acció antiracista. Treballa per eradicar la discriminació racista i xenòfoba en totes les seves manifestacions i tots els àmbits de la societat, atenent a les persones i canviant consciències.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Unión Romaní

Federació Nacional d’Associacions Gitanes que lluita contra el racisme, treballa per la defensa de la cultura gitana i promou els Drets Humans. Difon la cultura gitana, eeivindica el paper de la dona gitana i desenvolupa accions per superar la marginació en l’àmbit educatiu i laboral.

Fitxa entitat    |    Pàgina web

Unión Romaní

Comparteix aquest contingut