Esteu aquí

Qui som?

L’Oficina per la No Discriminació (OND) és un mecanisme de garantia de drets humans a escala local dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb l'àmbit de la discriminació. El servei s'adreça a tota la ciutadania, amb atenció especial a les discriminacions patides per origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.

Des de l'any 1998, la ciutat de Barcelona disposa d’un servei municipal dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb els àmbits de la discriminació.

L’OND centra els seus esforços en el següent:

  • La informació, formació i sensibilització en tot allò que faci referència a la igualtat de drets.
  • L’atenció i l’assessorament a persones víctimes de vulneracions de drets humans. En el cas de ser una vulneració constitutiva de delicte, l'OND ofereix assessorament jurídic per a la tramitació de la denúncia oportuna per discriminació. En la resta de casos, busca una solució extrajudicial.
  • La implicació de l'Ajuntament en determinats casos que es consideren estratègics i la resolució dels quals pot suposar un canvi o transformació profunda, tant de la societat com de la política.
  • La detecció de problemes estructurals que provoquen vulneracions de drets humans i la proposta de millores per revertir-los.

L’OND treballa de manera especialment intensa les prioritats temàtiques: discurs de l'odi i discriminació, drets civils i llibertats públiques en l'ús de l'espai públic, i plena ciutadania.

  • https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/180507_P_OficinaNoDiscriminacio_0016.jpg

Comparteix aquest contingut