Programa d'adaptació funcional de la llar per a persones grans

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

Programa d'adaptació funcional de la llar per a persones grans

El programa d'adaptació funcional de la llar per a persones grans, majors de 65 anys, té com a  finalitat garantir l’autonomia i benestar personal dins del domicili, així com promoure l’autonomia d'aquest col·lectiu vulnerable.

Un equip tècnic multidisciplinari realitza un estudi de la persona i les seves rutines a la llar. Amb aquest fa la prescripció de productes de suport per millorar i/o recuperar l’autonomia i la seguretat al domicili. 

Excepcionalment, i sota criteri professional, es fan arranjaments al bany quan es detecten situacions en les quals no es poden desenvolupar les activitats de la vida diària només amb productes de suport. 

PERFIL DEL BENEFICIARI

  • Persones empadronades a Barcelona, majors de 65 anys. Excepcionalment, es valoraran sol·licituds de persones d’entre els 60 i els 64 anys.*
  • Que tinguin ingressos nets inferiors a:
    • Persona sola:  ingressos mensuals inferiors a  929,57€.
    • Persona amb cònjuge i/o amb persona al seu càrrec: ingressos mensuals inferiors a 1.327,96€.**

*Les persones d’entre 60 i 64 anys es derivaran al programa juntament amb informe social emès pels serveis socials del territori corresponent.

**Es considera persona a càrrec quan aquesta  té uns ingressos anuals inferiors a 8.605,15€ (IRSC anual vigent), 614,65 € mensuals.

COM ES SOL·LICITA:

Per sol·licitar el servei cal demanar cita prèvia al telèfon de Serveis Socials 900922357 i que us adreceu al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili. Els professionals valoraran la situació personal de l'interessat i faran, si s'escau, la proposta de prestació del servei.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

El programa està subjecte a disponibilitat pressupostària. Es poden presentar sol·licituds des l’obertura del programa fins a esgotar pressupost. Anualment es valida i s’aprova el pressupost pel que el calendari pot variar d’una convocatòria a l’altre. 

La sol·licitud serà formalitzada pels professionals de l’atenció social de referència, ja sigui des del Centre de Serveis Socials (CSS), l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) o el Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD). 

 

ESTAT DEL SERVEI (TANCAT)

Actualment el servei està tancat.

PREUS

Tota persona que compleixi amb els requisits econòmics disposarà de la valoració i instal·lació de productes de suport, subvencionats  per l’Institut Municipal de  Serveis  Socials (IMSS). 

Si la persona supera el barem econòmic establert haurà d’accedir al servei de manera privada.