Programa Respir Plus

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

És un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb necessitat de cura continuada puguin estar temporalment en un centre residencial privat per a gent gran.

El seu objectiu és donar suport a les famílies que cuiden persones grans, perquè puguin tenir un temps de descans o descàrrega quan el necessitin..

Requisits de la persona gran per optar a l’ajut:

 • Tenir més de 65 anys (excepcionalment, entre els 60 i els 65 anys). Per fer el còmput, es tindrà en compte l’any de naixement:
  • Les persones nascudes l’any 1954 o abans compleixen el requisit.
  • Les persones nascudes entre l’any 1955 i 1959 poden constituir una excepcionalitat (que haurà de ser acreditada per un professional).
  • Les persones nascudes l’any 1960 o més tard queden directament excloses.
 • Estar empadronat/ada a la ciutat de Barcelona de manera continuada durant els cinc anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Viure en un domicili particular (queden excloses les persones que es troben institucionalitzades en el moment de la sol·licitud).
 • Necessitar un suport continuat per dur a terme les necessitats bàsiques de la vida diària
  • Aquesta condició queda directament acreditada en les persones que tinguin atorgat un grau II o grau III de dependència.
  • Poden constituir una excepció les persones que encara no disposen de la certificació de grau, però necessiten suport continuat (caldrà presentar una acreditació d’un professional).  

Cal tenir en compte que:

 • La quantia de l’ajut dependrà del nivell de renda de la persona amb dependència, però en cap cas superarà els 60 euros per dia, amb un màxim de 45 dies.
 • L’atorgament i ús de l’ajut econòmic Respir Plus és incompatible amb les estades del programa Respir de la Diputació de Barcelona.

Com gaudir de l’ajut:

 • Les estades en residències per a gent gran es podran gaudir a partir del moment que es rebi la comunicació favorable d’atorgament d’ajut i fins al 15 de desembre de 2019.
 • Les estades es poden distribuir al llarg de l’any, en tants períodes com es vulgui, en funció de les necessitats de les persones cuidadores, amb un màxim de 45 dies l’any.
 • Cada un d’aquests períodes diferents de gaudiment poden ser en un mateix centre o en tants centres com la persona decideixi.
 • La persona sol·licitant ha de buscar el o els centres privats on gaudir de l’estada i acordar amb ells les dates i la forma de pagament.
 • El centre escollit pot estar a qualsevol indret de Catalunya i ha de figurar en el registre de centres residencials per a gent gran de la Generalitat de Catalunya.
 • Si la persona decideix gaudir d’una estada durant més dies del màxim previst o amb un cost superior a l’ajut rebut, la diferència de cost anirà a càrrec seu.

Com tramitar-ho:

 • Cal descarregar el full de sol·licitud, omplir-lo i presentar-lo a qualsevol registre oficial, juntament amb la documentació especificada en les bases de la convocatòria.
 • El full de sol·licitud i les bases de la convocatòria es poden obtenir en paper a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l’Institut Municipal de Serveis Socials (Aragó, 344).
 • Si necessiteu suport o assessorament per fer el tràmit, us podeu adreçar a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques o trucar al telèfon 93 256 56 48. 

Procés d’atorgament i justificació:

 • Les persones sol·licitants rebran una notificació confirmant l’atorgament o denegació de l’ajut, com a màxim 90 dies després de l’entrada per registre de la sol·licitud.
 • En el cas de les comunicacions favorables, s’informarà de l’import diari atorgat i el número de dies.
 • En cas que el cost resulti inferior a la quantitat atorgada, el beneficiari només cobrarà l’import justificat.
 • Si l’estada es gaudeix en diversos períodes, es podrà optar justificar l’ajut un cop gaudit el total de dies o cada vegada que es gaudeix d’un període.
 • El termini màxim per a presentar les justificacions serà el 20 de desembre de 2019.