Com es pot actuar en cas de maltractament

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

En cas que es produeixi maltractament, en primer lloc cal detectar-lo per poder valorar-ne l’abast i aplicar les mesures d’intervenció més adients en el mínim temps possible. L’eficàcia de la detecció, valoració i intervenció davant d’un maltractament depèn en gran mesura d’una bona coordinació entre els equips professionals de serveis socials, salut, justícia i seguretat, així com de la mateixa ciutadania. Per això és important saber on dirigir-se en cas de detecció o patiment en primera persona d’un maltractament d’aquest tipus.

Sempre que sigui possible, cal combatre el maltractament abans que es produeixi, mitjançant accions de prevenció que promoguin actituds socials positives i contribueixin a minimitzar riscos. Augmentar la sensibilització, donar visibilitat i generar nous enfocaments des de l’administració, entre altres estratègies, són accions encaminades a prevenir el maltractament.

Detecció, valoració, intervenció
On podeu adreçar-vos
en cas de maltractament?
Maltractament i violència
de gènere
 
Grups: 

Detecció, valoració, intervenció

La detecció permet identificar i fer visible el maltractament envers les persones grans, i també ajuda a conèixer les situacions en què cal intervenir per evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat.

La detecció va estretament lligada a la conscienciació i la sensibilització de la població en general, i també a la formació i capacitació específica dels professionals dels diferents àmbits d’atenció.

Mitjançant les vies de detecció, s’identifiquen els indicadors d’alerta i s’estableixen les primeres hipòtesis sobre què pot estar passant i per què passa.

Vies de detecció:

 • La mateixa persona gran.
 • Alguna persona de la família, de l’entorn proper o de la xarxa relacional.
 • Qualsevol professional dels diferents àmbits relacionats amb l’atenció i la promoció de les persones grans.
 • Professionals de l’àmbit de la salut.
 • Cossos policials, de justícia i de seguretat.
 • Altres agents detectors vinculats a projectes en xarxa o comunitaris, específicament adreçats a les persones grans.

BARRERES PER A LA DETECCIÓ

PER PART DE
LA PERSONA GRAN
PER PART DE LA PERSONA
QUE EXERCEIX EL MALTRACTAMENT
BARRERES SOCIALS
O CULTURALS
 • Amagar l’existència de maltractament
 • Patir deteriorament cognitiu
 • No tenir consciència de ser maltractat/ada
 • No saber a qui trucar o en qui confiar
 • Patir aïllament social
 • Dependre de la persona cuidadora
 • No conèixer els recursos socials i de protecció disponibles
 • Acceptar el maltractament com un fet normal
 • Sentir desesperança i manca d’expectatives de futur
 • Negació
 • Aïllament
 • Por al fracàs
 • Rebuig de qualsevol forma d’intervenció
 • Desconeixement dels recursos socials disponibles
 • Actituds edatistes
 • Conscienciació escassa sobre el maltractament
 • Actituds edatistes
 • Informació i/o sensibilització insuficients
 • Valors culturals

 

Un cop detectat un possible cas de maltractament envers una persona gran, els agents socials involucrats recullen la informació precisa per confirmar-lo, establir el nivell de risc i arribar a un diagnòstic encertat.

Els objectius principals en la fase d’intervenció són:

 • Protegir la persona gran reduint el risc i treballant per millorar la seva situació.
 • Modificar la conducta agressiva de la persona que exerceix el maltractament.
 • Trencar l’aïllament i facilitar la socialització, tant de la persona gran com de la cuidadora.

 

On podeu adreçar-vos en cas de detectar o rebre maltractament?

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES

112 / 900 703 030

En el cas que:

 • Sigueu una persona gran i patiu maltractament.
 • Sospiteu que alguna persona gran del vostre entorn pot estar patint maltractament.
 • Penseu que potser esteu maltractant una persona gran sense ser-ne conscient i necessiteu informació.

Podeu adreçar-vos a:

> Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona  (CUESB) – Tel. 900 703 030

> Servei d’Urgències a la Vellesa (SAUV)

> Oficina per la No Discriminació (OND) – Tel. 934 132 000

> Xarxa de Centres de Serveis Socials Bàsics (CSS)

> Guàrdia Urbana – Tel. 112

També us podeu adreçar al vostre centre d’atenció primària (CAP).

Maltractament i violència de gènere

La situació actual de les dones grans és de discriminació múltiple: d’una banda, pel fet de ser dones, i, de l’altra, per l’edat. En les situacions en què una dona més gran de 75 anys és maltractada per part de la seva parella, es pot produir un solapament entre les problemàtiques del maltractament a les persones grans i les de la violència de gènere. L’observació i les dades que es recullen sobre cada cas permeten diferenciar si es tracta d’un cas de violència de gènere o no.

Al web BCN Antimasclista hi trobareu tot el que us cal saber sobre la violència de gènere.

Tornar a dalt
Tornar a l'inici

Com actuar en cas de maltractament