L’Ajuntament de Barcelona es manté com la institució més ben valorada : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona es manté com la institució més ben valorada

03/01/2019Temps estimat de lectura: 3 minuts

La inseguretat, l’accés a l’habitatge i l’encaix de Catalunya a Espanya se situen, per aquest ordre, com les principals preocupacions dels barcelonins

Segons el Baròmetre, el 63,1% dels enquestats son optimistes i creuen que Barcelona millorarà de cara al futur

El 85,25% dels entrevistats son partidaris de destinar el 30% de les noves promocions a habitatge assequible

Un 56,2% dels barcelonins i barcelonines aproven la gestió municipal i un 63,1% dels entrevistats son optimistes i creuen que Barcelona millorarà de cara al futur, com també ho farà Catalunya. Així ho recull el Baròmetre semestral corresponent al mes de desembre de 2018, que situa la inseguretat com a principal problema dels barcelonins, amb el 21% de les respostes, seguit de l’accés a l’habitatge, la segona de les preocupacions, i de l’encaix de Catalunya a Espanya, que baixa del primer al tercer lloc.

 

 

El treball de camp del Baròmetre, que consisteix en 800 entrevistes telefòniques, s’ha dut a terme del 27 de novembre al 5 de desembre, i al ser el darrer Baròmetre previ a la celebració de les eleccions municipals, com és habitual no s’inclouen preguntes referents a la intenció de vot ni sobre valoració de líders polítics municipals.

Durant aquest mandat el problema més greu de la ciutat ha variat i s’ha tornat més volàtil. En els darrers cinc baròmetres, de desembre de 2016 a desembre de 2018, han liderat quatre problemes distints: atur, turisme, encaix Catalunya-Espanya, i inseguretat, i també ha aparegut amb força l’habitatge. Uns canvis que son un reflex de les importants transformacions socioeconòmiques a Barcelona i també en el context nacional i internacional. En aquesta ocasió la resposta inseguretat com a primer problema i habitatge com a segon es repeteix, com ho va fer de forma ininterrompuda de juny de 2004 a juny de 2008, en el període immediatament anterior a la crisi econòmica.

Pel que fa a l’àmbit de Catalunya, l’encaix amb Espanya és el principal problema per a més de la meitat d’entrevistats (50,4%) i se suma a altres aspectes polítics (11,1%) i, enguany, a la gestió política autonòmica, en tercer lloc amb un 7,2% clarament superior a l’1,5% del mes de juny, quan el nou govern de la Generalitat duia poc temps en el càrrec. També a Espanya, els aspectes polítics (30,9%) i l’encaix de Catalunya (17,0%) desplacen els temes relacionats amb l’atur o la crisi econòmica.

 

L’Ajuntament de Barcelona es manté com la institució més ben valorada

El Baròmetre semestral constata que l’Ajuntament de Barcelona es manté com la institució més ben valorada, si bé amb menys entusiasme que en anteriors enquestes. Un 56,2% dels barcelonins i barcelonines aproven la gestió municipal. Es produeix gairebé un empat tècnic entre les opinions favorables (43,4%) i les negatives (42%), amb una clara tendència a la polarització de les opinions dels enquestats. Empitjora la valoració de la Generalitat de Catalunya, i en canvi, millora la valoració de la gestió del Govern espanyol, tot i que segueix sent, amb diferència, la institució pitjor valorada (68,3% creu que és dolenta o molt dolenta).

Pel que fa al futur, els optimistes segueixen sent una clara majoria. Un 63,1% dels enquestats creuen que Barcelona millorarà de cara al futur, davant un 25,3% que consideren que empitjorarà. Pel que fa a Catalunya es manté l’optimisme i la confiança en que la situació millorarà el proper any, amb un 60, 3% de respostes positives.

 

Aval a dues apostes polítiques municipals

Per últim, el Baròmetre ha preguntat sobre dues qüestions vinculades a polítiques municipals impulsades i defensades des del govern municipal, que han rebut l’aval dels entrevistats. Pel que fa a la connexió del tramvia per la Diagonal, hi ha un ampli consens entre els barcelonins respecte a la connexió de les dues xarxes de tramvia per l’avinguda Diagonal: un 62,9% s’hi mostra a favor, i només el 20,1% és contrari.

L’altra mesura municipal proposada, i ja aprovada, destinar el 30% de noves promocions a habitatge assequible, recull encara més unanimitat i és aprovada pel 85,25 dels entrevistats, amb percentatges d’acord superiors al 80% entre tots els segments d’edat i una aprovació general entre els votants de totes les opcions polítiques.

 

Documents relacionats

Baròmetre. Resum

Baròmetre. Evolució

Paraules clau

baròmetre/