Comença el termini de presentació i sol·licitud de llicències per a motos i bicis d’ús compartit : Servei de Premsa

Comença el termini de presentació i sol·licitud de llicències per a motos i bicis d’ús compartit

08/10/2019

El període de tramitació de llicències es preveu que finalitzi a finals d’any i l’1 de gener de 2020 el servei ja estigui actiu

L’Ajuntament regula l’ús de l’espai públic que fan els vehicles d’ús compartit a favor d’una mobilitat més saludable, més segura i més eficient.

En total s’atorgaran 6.958 llicències per a motocicletes i ciclomotors elèctrics i 3.975 per a bicicletes

Un cop s’han publicat les bases de la convocatòria, l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat el període de presentació i admissió de sol·licituds per a l’obtenció de les llicències per a motocicletes i ciclomotors elèctrics o bicicletes d’ús compartit a la ciutat.

En total s’atorgaran un total de 6.958 llicències per a motos, de les quals un màxim de 2.319 es poden adjudicar a una mateixa persona, i 3.975 per a bicicletes, de les quals el nombre màxim per adjudicar a la mateixa persona o empresa és de 1.325.

Cada llicència, té una vigència inicial de 3 anys, que es podrà prorrogar per un any més a criteri de l’Ajuntament de Barcelona prèvia petició del titular. El nombre total de llicències a la ciutat serà revisat cada any tal com preveu la normativa per poder fer els ajustos necessaris, d’acord amb la capacitat de l’espai públic per absorbir aquesta tipologia de mobilitat.

L’atorgament de la llicència anirà condicionat al pagament de la taxa municipal corresponent prevista a l’Ordenança Fiscal 3.10 que per a aquest any 2019 és de 71,51 euros anuals i per vehicle. El desplegament serà avaluat de manera continuada en base a les dades proporcionades pels operadors, que tenen obligació d’informar l’Ajuntament de la ubicació dels vehicles.

[…]

 

Descarregar nota en format PDFCompartiu aquest contingut