Barcelona ha destinat 35M€ al Pla de Xoc Social per fer front els efectes de la Covid-19 : Servei de Premsa

Barcelona ha destinat 35M€ al Pla de Xoc Social per fer front els efectes de la Covid-19

27/10/2020

Un total de 18M€ han servit per crear un fons d’emergència social per a les famílies en situació econòmica més difícil i també s’han duplicat les ajudes atorgades pels Centres de Serveis Socials, entre d’altres mesures

L’Ajuntament insisteix a reclamar la implicació de la resta d’administracions per fer front la crisi social amb els pressupostos de l’any 2021

El Pla de Xoc ha prioritzat la lluita contra l’emergència habitacional i la cobertura de necessitats bàsiques

La ciutat de Barcelona està completant el desplegament del seu Pla de Xoc Social per fer front els efectes de la Covid-19, la qual cosa ha suposat mobilitzar 35 milions d’euros en diferents línies d’actuació que serveixen per reforçar la cobertura de drets bàsics. El conjunt d’accions dutes a terme estan incloses en una mesura de govern que el consistori portarà al Plenari Municipal del proper divendres 30 d’octubre.

Dins del Pla de Xoc Social hi ha set eixos que impliquen diverses àrees de l’Ajuntament:

– Fer front l’emergència habitacional.
– Garantir la cobertura de drets bàsics.
– Oferir acompanyament emocional als veïns i veïnes.
– Fer front a la violència masclista.
– Garantir el dret a la cura i acompanyar la xarxa comunitària de la ciutat.
– Promoure la inserció i els drets laborals.
– Drets de la infància i l’adolescència.

Entre les mesures implementades hi ha la posada en marxa d’un fons d’emergència social, dotat amb 18 milions d’euros, per cobrir les necessitats d’unes 34.000 persones. Aquestes ajudes, d’entre 200 i 475 euros mensuals segons renda i nombres de membres de la família, s’atorga a través de la targeta moneder Barcelona Solidària. Això es produeix en un context en què els Centres de Serveis Socials han augmentat de forma considerable el volum de persones ateses, fins a les 56.000 persones des del passat mes de març, i amb una duplicació del volum d’ajuts d’emergència que se’n deriven respecte a les xifres de l’any anterior.

A banda d’això, Barcelona és l’única ciutat que encara manté obertes unes 500 places extraordinàries per a persones sense llar en equipaments diversos i especialitzats que se sumen a les 2.200 que ja funcionaven cada dia a la ciutat abans de la irrupció de la Covid-19. El conjunt de mesures per acompanyar les persones sensellar suposaran una despesa addicional propera als 10 milions d’euros i que amplien al voltant del 30% el pressupost municipal dedicat a aquest capítol.

Dins del Pla de Xoc Social hi ha altres tipus d’actuacions com el reforç de les mesures d’acompanyament i suport psicològic, que han suposat una inversió d’1,5 milions d’euros per un seguit d’activitats específiques en el camp de la salut mental com la posada en marxa del telèfon de prevenció del suïcidi o el reforç dels serveis d’escolta emocional adreçats a l’adolescència i la joventut. Igualment, s’ha incrementat un 139% l’activitat del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) per fer front la violència masclista; s’han posat en marxa 500.000 euros per afavorir l’ocupació de persones amb discapacitat; s’han destinat 500.000 euros més a plans d’ocupació per a col•lectius vulnerables; o bé s’han atorgat subvencions extraordinàries a entitats socials que treballen per garantir el dret a l’alimentació.

Per tot plegat, l’Ajuntament de Barcelona insisteix a reclamar la implicació de la resta d’administracions per poder consolidar aquests increments pressupostaris de cara a l’any 2021, i que els nous pressupostos que treballen tant la Generalitat com l’Estat serveixin per consolidar aquesta aposta municipal i vagin en la mateixa direcció d’aprofundir en una política social que doni drets a la ciutadania i garanteixi la cobertura de les necessitats bàsiques de tota la població.

 

Mesura de govern: PLA DE XOC SOCIAL 2020Compartiu aquest contingut